Aktuálně

Dopravní federace komentuje mýtné v Oranžové knize Dopravy

29. 5. 2009

Dopravní federace komentuje mýtné v Oranžové knize Dopravy

Dopravní federace vítá, že Oranžová kniha Dopravy, kterou včera představila ČSSD, reflektuje i potřebu zdokonalení systému mýtného. Pokud jde striktně o otázku zpoplatňování kamionů a omezování jejich negativních vlivů, je představa ČSSD [1] v řadě bodů prioritám Dopravní federace blízká. Měla by však výrazněji akcentovat dvě věci:

1) potřebu bezodkladného přijetí systémového řešení, které ochrání před kamiony obyvatele obcí i běžné motoristy na objízdných trasách. Na to upozorňuje například čerstvě vyhlášená soutěž „To je on – kamion!“ [2].

2) Potřebu investovat po švýcarském vzoru převažující část výnosů z mýtného do opatření, která povedou ke snižení dopadů nákladní silniční dopravy na životní prostředí, tedy například do zvýšení atraktivity železnice zlepšením logistických podmínek pro přepravu nákladů vlakem.

Dominika Švárová z Dopravní federace říká: „Je dobře, že Oranžová kniha Dopravy problém přebujelé a nedostatečně zpoplatněné kamionové dopravy reflektuje. Nyní je potřeba, aby sociální demokracie skutečně podnikla kroky ke zlepšení bezpečnosti, snížení hluku, exhalací a negativních dopadů na kvalitu života obyvatel mnoha obcí i řidičů na menších silnicích“

Pavel Přibyl z Hnutí DUHA, členské organizace Dopravní federace, řekl: „Zatím hlavním účelem mýtného se zdá být zisk pro firmu Kapsch a téměř mizivý příspěvek do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Jeho motivační funkce k přesunu nákladů na železnici je malá. Výsledným efektem nedokonalého mýtného systému je objíždění přes obce a po nevyhovujících silnicích. To je nutné změnit. Oranžová kniha by v tomto smyslu mohla být vykročením k nalezení a realizaci takového řešení, které bude prostřednictvím spravedlivějšího zpoplatnění kamionové dopravy motivovat firmy, aby své zboží vozily raději vlakem a kde to je možné, využívaly místních dodavatelů.“

 

Poznámky:

[1] ČSSD hodlá prosazovat:

- zavedení mýtného také na silnicích I. třídy, které dnes řidiči těžkých nákladních vozidel využívají k objíždění zpoplatněných dálničních úseků

- navýšení mýtného alespoň na úroveň Rakouska, aby se omezila atraktivita ČR coby tranzitní země

- investovat výnosy z mýta do rozvoje stávající silniční sítě

- u silnic II. a III. třídy, které se po zavedení mýtného i na silnicích I. třídy v konečném důsledku mohou stát „objízdnými trasami“ expertně posoudit, zdali by bylo zavedení systému mýtného ekonomicky efektivní či by postačila jiná opatření (jako například změna dopravního značení či vyšší důraz na vymáhání respektování dopravních předpisů v oblasti přetěžování nákladních vozidel).

[2] viz. www.tojeonkamion.cz

 

 

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy