Aktuálně

Dva úkoly pro nového ministra dopravy: Priority v dopravních stavbách a mýtné na všechny silnice

21. 4. 2011

Ekologické organizace vyzývají dnes jmenovaného ministra dopravy Radka Šmerdu, aby se ve svém úřadu zaměřil na dva zásadní úkoly: stanovení priorit ve výstavbě silnic i železnic a rozšíření mýtného na silnice nižších tříd. Kroky nového ministra tak můžou pozitivně ovlivnit směřování dopravního sektoru na mnoho let dopředu.
  • Koncepce rozvoje dopravní infrastruktury – jako součást Dopravních sektorových strategií [1] (tzv. SeStra a SeStra 2) – by měla odpovídat skutečným potřebám státu. Nejdříve je nutné porovnat užitek všech plánovaných dopravních projektů a teprve poté určit pořadí jejich financování. Ekologické organizace žádají, aby byl proces transparentní a s účastí široké veřejnosti.
  • Nový ministr by měl rozšířit mýtné pro nákladní auta i na silnice prvních, druhých a třetích tříd, aby přes ně řidiči neobjížděli zpoplatněné dálnice a rychlostní silnice. Značná část silnic nižších tříd je totiž vedena středem obcí a těžký nákladní provoz na nich bezprostředně negativně ovlivňuje zdraví obyvatel. Radek Šmerda by měl určit pravidla pro rozšíření mýtného a v průhledném výběrovém řízení najít dodavatele celého systému.
Martin Fadrný z Ekologického právního servisu sdělil:
„Úkolem Ministerstva dopravy je zajistit, aby se za veřejné peníze stavělo jen to, co je skutečně potřeba postavit. Příprava Dopravních sektorových strategií (SeStra 2) musí proběhnout tak, že se nejprve vytvoří seznam všech dopravních projektů, ty se následně vyhodnotí z hlediska dopravní a ekonomické efektivity a vlivů na životní prostředí. Teprve na základě toho vznikne objektivní seznam priorit, který bude vycházet ze skutečných dopravních potřeb.“
Pavel Přibyl z Hnutí DUHA uvedl:
„Česká republika rozestavěla spoustu projektů a počítá, že je částečně zaplatí z evropských peněz. Kvůli neharmonizované legislativě s EU a de facto neexistujícímu stanovení priorit však Evropská komise odmítá některé z nich financovat. Hrozí tak nárůst zadlužení státního rozpočtu o další desítky miliard korun. Je to lekce, která ukazuje, že vytvoření přesvědčivého plánu dopravních staveb, který zohlední i ekologické priority státu a naše závazky v rámci EU, není možné dále odkládat.“
Aleš Kuták z Dopravní federace řekl:
„Rozšíření dosud polovičatého systému mýtného pro nákladní dopravu na silnice 1., 2. a 3. tříd je prioritní záležitostí. Jen tak budou ochráněny obce, sníží se devastace vozovek a posílí motivace k využívání železnice.“
Kontakty:
Aleš Kuták, Dopravní federace, telefon 775 927 210,
email ales.kutak@dopravnifederace.cz
Pavel Přibyl, Hnuti DUHA, telefon 603 207 249,
email: pavel.pribyl@hnutiduha.cz
Martin Fadrný, Ekologický právní servis, telefon 775 154 079,
email martin.fadrny@eps.cz
Poznámky:
[1] Dopravní sektorové strategie (tzv. SeStra a SeStra 2) nejsou totožné s poslední dobou diskutovanou Superstrategií.

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy