Aktuálně

Kde se na ministerstvu dopravy ztrácejí miliardy?

26. 7. 2010

Tisková zpráva EPS, Hnutí DUHA a Dopravní federace

 

Dvacet let nekoncepčnosti, iracionálního snění o finančních možnostech státu a plýtvání veřejnými prostředky na často nepřesvědčivě odůvodněné projekty. Tato praxe musí skončit. Je čas, aby ministerstvo dopravy zpracovalo seriózní analýzu priorit v údržbě a budování dopravní infrastruktury. Uvádí to dnes zveřejněná analýza „Kde se ztrácejí miliardy?“[1], která vznikla ve spolupráci Ekologického právního servisu, Hnutí DUHA a Dopravní federace v rámci iniciativy Cena dálnic [2]. Existence koncepce s několika jasně definovanými prioritami pak musí být základní podmínkou pro rozhodnutí, kam nasměrovat finanční prostředky, kterých je ve veřejném sektoru z podstaty věci vždy nedostatek.

 

Analýza rozebírá klíčové problémy v oblasti plánování a financování dopravní infrastruktury v ČR. Problémy, které vedou k plýtvání finančními prostředky, ohrožení financování projektů  a k neplnění základních očekávání, která veřejnost vůči rezortu právem má (kvalitní dopravní obslužnost, racionální nakládání s veřejnými prostředky, odpovědný přístup ke zdraví občanů a životnímu prostředí).


Obsahuje i konkrétní návrhy opatření, jak opakovaným problémům předcházet, ušetřit, stavět rozumně a s ohledem na potřeby lidí a ochranu jejich životního prostředí [3].


Jeden z autorů analýzy, Martin Fadrný z Ekologického právního servisu uvedl: „Analýza ukazuje, proč je výstavba silnic chaotická a neefektivní. Celých dvacet let po revoluci nevznikl v rezortu strategický plán a nedošlo k závaznému určení priorit pro výstavbu. Kdyby tyto věci existovaly, předešlo by se jak zbytečně rozestavěným úsekům silnic na straně jedné, tak nedostatku financí na potřebné stavby na straně druhé.“ [4]


Pavel Přibyl z Hnutí DUHA k tomu uvádí: „Rozhodnutí vlády o modelu financování v sektoru musí následovat až po ukončení debaty o potřebnosti a prioritách na úrovni strategie. Není možné zapřahat vůz před koně. Nejprve je třeba vědět, co a proč chceme stavět, a teprve potom je možné strategicky rozhodovat o modelu financování nebo o výši rozpočtu pro rezort.“


Pavel Doucha z Dopravní federace doplňuje: „Předražování a netransparentní tvorba rozpočtů jednotlivých projektů i rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, miliardové položky  na tzv. globální určení, plýtvání ve veřejných tendrech, znevažování nálezů kontrolních mechanismů – to všechno jsou fakta, která by měla zajímat daňového poplatníka i politiky“ [5].


Celá analýza (46 stran) je ke stažení zde.

Čtyřstránkové shrnutí základních informací je ke stažení zde.


Poznámky: 

[1] Analýza ke stažení:
http://aa.ecn.cz/img_upload/98a9a0fe3779d35f22dc8d93fe87df89/kde_se_ztraceji_mld_LD.pdf
[2] Cenadalnic.cz je společným projektem nevládních organizací, který vznikl z iniciativy Ekologického právního servisu. Jeho cílem přispět k hledání skutečných důvodů špatného plánování, předražování a zdržování silničních staveb v ČR. Na projektu se dále aktivně podílejí nevládní neziskové organizace Dopravní federace NNO, Hnutí DUHA, Oživení, CEE Bankwatch, Transparency International - ČR a Trast pro ekonomiku a společnost.
Prostřednictvím analýz, rešerší a případových studií chtějí tyto nevládní organizace předat veřejnosti své zkušenosti s procesem financování a plánování dálničních staveb, které získaly dlouholetým monitorování činnosti státních orgánů v této oblasti.
[3] Analýza považuje za nezbytné: 
•    Vytvoření strategie rezortu dopravy, identifikování prioritních opatření a projektů a závaznou alokaci  finančních zdrojů pouze na tyto priority.
•    Zkvalitnění tvorby cenových odhadů jednotlivých projektů a redukování tzv. globálních položek rozpočtu SFDI na minimum.
•    Dokončení auditu financování jednotlivých projektů a zavedení povinné expertní oponentury technického řešení projektů tak, aby nemohlo dojít k jejich předražování. 
•    Na pilotních případech vyzkoušet, jaké úspory by rezortu přineslo rozdělení zakázek do menších tendrů, přístupných i malým firmám.
[4] Viz kapitola 2 analýzy. 
[5] Viz kapitola 4 analýzy. 

Kontakty: 

Martin Fadrný, EPS, Mail: martin.fadrny@eps.cz, Tel: +420775154079

Eliška Bartošová, EPS, Mail: eliska.bartosova@eps.cz, Tel: +420734440603

Pavel Přibyl, Hnutí DUHA, Mail: pavel.pribyl@hnutiduha.cz, Tel: +420603207249

 

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy