Aktuálně

Lídři kandidátek: problémy s kamionovou dopravou v obcích je potřeba řešit

16. 10. 2013

Dopravní federace požádala všechny krajské lídry kandidátek devíti stran a uskupení, které mají šanci dostat se do Poslanecké sněmovny, o vyjádření ke stávajícímu stavu těžké nákladní dopravy na silnicích a k mýtnému systému. Všichni odpovídající se shodli na tom, že problém s těžkou nákladní dopravou na silnicích nižších tříd a v obcích je závažný. Velká část z nich by ho řešila výraznější podporou železnice a zpoplatněním objízdných úseků, někteří se domnívají, že pomoci by mohly spíše zákazové značky.

Oslovení dostali tyto otázky: 1. Za jak vážný problém považují současný stav zatížení obcí kamiony a nastavení mýtného systému, který k této situaci přispívá, 2. Jaké navrhují řešení a 3. Zda podporují rozšíření výběru mýta od nákladních vozidel na všechny silnice 1. třídy a na vybrané, tranzitní nákladní dopravou zatížené úseky silnic 2. a 3. třídy.

Z oslovených 126 kandidujících jich odpověděla v termínu téměř třetina (36) [1].

Nejjasnější postoj k řešení mají kandidáti Strany zelených. Všech pět odpovídajících podporuje rozšíření mýtného pro kamiony na silnice druhých a třetích tříd. Strana má tento bod i v programu.

Pokud jde o kandidáty ČSSD (8 odpovědí), dělí se zhruba napůl na stoupence rozšíření zpoplatnění a na ty, kteří vidí řešení spíše ve výstavbě páteřní dopravní sítě a obchvatů, podpoře železnice a prostřednictvím efektivnějšího využití zákazových značek.

U KDU-ČSL (6 odpovědí) podporují rozšíření mýtného pro těžkou nákladní dopravu na vybrané úseky objízdných tras 3 odpovídající.

U KSČM (6 odpovědí) podporují tři kandidáti rozšíření na celou silniční síť (jeden z nich s podmínkou zrušení silniční daně a přehodnocení spotřební daně z motorových paliv), ostatní kandidáti rozšíření nepodporují či preferují jiná řešení.

U SPOZ (celkem 3 odpovědi) 2 kandidáti v zásadě rozšíření zpoplatnění nevylučují, jeden preferuje pružný mýtný systém, který by byl postaven na zohlednění ekonomických faktorů.

U ostatních oslovených stran TOP09, ANO2011, ODS a Úsvit odpovědělo vždy po dvou kandidátech. Obě reakce od TOP09 podporují takový systém mýtného, který by umožnil zpoplatnit objízdné trasy. U ANO, ODS a Úsvitu se k širšímu zpoplatnění jasně přiklonil vždy jeden z kandidátů, přičemž v případě Úsvitu s jasnou prioritou přilákat do ČR co nejvíce kamionů na dálnice, ale nastavit mýtný systém tak, aby nejezdily přes obce.

Pavel Přibyl z Dopravní federace k tomu uvádí: „Kandidáti si uvědomují, že těžká nákladní doprava na silnicích nižších tříd a v obcích je problém a že mýtný systém, ale i další dopravní opatření by ho měla pomáhat řešit a nikoliv zhoršovat. Nehledě na plány současné vlády bez důvěry to bude zejména budoucí vláda, kdo rozhodne o detailní podobě systému zpoplatnění nákladní dopravy, jaký by v Česku měl fungovat po roce 2016, kdy vyprší současná smlouva s firmou Kapsch. V zájmu občanů naší země je, aby to byl systém takový, který omezí proudy kamionů přes jejich obce a zvýší bezpečnost na silnicích, které denně využívají, a který bude stimulovat k tomu, aby se náklady co nejvíce přesouvaly na železnici."

Kontakty:

Pavel Přibyl, pavel.pribyl@dopravnifederace.cz, tel. 603 207 249

Markéta Šugárková, marketa.sugarkova@dopravnifederace.cz, tel. 776 049 669

Poznámky:

[1] Vyhodnocení odpovědí kandidátů podle politických stran (odpovědi obdržené do 14.10. 2013):Politická strana

Počet kandidátů, kteří odpověděli

Téma považují za důležité

Navrhovaná řešení (v odpovědích kandidátů)

Rozšíření mýtného systému dle kandidátů

Soulad s volebním programem

Politické hnutí ANO

2

Ano

Zákazy vjezdu, ↑pokuty. Mobilní váhy, sankce pro přetížená vozidla. Dokončení tranzitní sítě dálnic a rychlostních silnic. Změny mýtného systému.

ANO/ČÁSTEČNĚ  (1 kandidát považuje za reálné rozšíření na všechny silnice I.třídy, druhý navrhuje rozšíření i na silnice nižších tříd)

Konkrétní změny mýtného systému nejsou v programu řešeny.

ČSSD

8

Ano

Zákazové značky, novelizace zákona o pozemních komunikacích (jednodušší regulace tranzitu na sil. nižších tříd.) Obchvaty. Podpora železnice. Páteřní dopravní infrastruktura. Možné navýšení zpoplatnění dálnic a rychlostních komunikací pro nákladní přepravu. Satelitní navigace. Vážení a kontroly kamionů.

ANO/NE (4x ano, 1 kandidát je pro rozšíření na všechny sil. I. třídy, 2 kandidáti odpověděli neurčitě, 1 kandidát preferuje spíš zachování současného rozsahu zpoplatnění).

V programu je obecná formulace bez konkrétních opatření, která nechává prostor různým řešením.

KDU-ČSL

6

Ano

Novela Zákona o pozemních komunikacích (regulace tranzitu). Snížení poplatku za dopravní cestu po železnici. Podpora multimodálních logistických center. Využití zákazových značek, kontroly. Urychlená dostavba dálniční a rychlostní sítě. Obchvaty, Kontrola kamionů, pokuty.

ČÁSTEČNĚ. Průběžné rozšíření výběru mýta na další vybrané silnice 1.třídy. (=názor odborné komise pro dopravu – 2x), 1 kandidát připouští možnost rozšíření na všechny silnice I.třídy. 2 kandidáti by podpořili rozšíření i na nižší třídy, 1 kandidát v nejnutnějších případech.

V programu není přímo řešen mýtný systém.

KSČM

6

Ano

Zákazy vjezdu, kontroly. Obchvaty. Snížení max. rychlosti těžkých nákl. vozidel. Podpora želez. nákl. dopravy, kontejnerová překladiště, vlečky. Výstavba silnic dálničního typu. Jiné přerozdělování spotřebních daní pro SFDI.

ANO/NE (3 kandidáti jsou pro rozšíření na všechny silnice, z toho jeden klade podmínku zrušení silniční daně a přehodnocení spotřební daně; 1 kandidát rozšíření nepodporuje, 2 kandidáti spíš nepodporují – preferují jiné řešení.)

V programu není přímo řešen mýtný systém.

ODS

2

Ano

Obchvaty měst a obcí. Posílení pravomocí obcí zakázat průjezd nákladní dopravy + vyšší pokuty. Změny mýtného systému.

ČÁSTEČNĚ. (Výběr mýtného na všech silnicích 1. třídy. Pružný mýtný systém, aby byla možnost zahrnutí případných objízdných tras.)

Téma není v programu obsaženo.

SPOZ

3

Ano

Investice do páteřní infrastruktury. Opatrné zvyšování mýta. Podpora lokální ekonomiky.

ČÁSTEČNĚ. (1 kandidát je pro výběr mýta na silnicíh I.třídy, u nižších tříd není schopen posoudit; druhý kandidát by rozšířil mýto na vybrané úseky silnic první i nižší třídy, které jsou neodůvodněně zatíženy tranzitní dopravou; 3.odpověď je neurčitá – pružný mýtný systém, ale rozšíření výběru závislé na ekonom. faktorech)

Konkrétní opatření a změny mýtného systému nejsou v programu řešeny.

Strana zelených

5

Ano

Podpora želez. dopravy, překladiště kontejnerů aj. Omezení jízdy kamionů o víkendech a v noci (hlučné kamiony). Lepší mýtný systém.

ANO (Jeden kandidát to nevidí jako systémové řešení, ale není proti, pokud by to mělo pomoci situaci vyřešit.)

ANO, je přímo v programu

TOP 09

2

Ano

Dopravně-technická opatření. Přechod mýtného systému na satelitní systém.

Spíš ANO. (Do r. 2020 zpoplatnění všech dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy + možnost zpoplatnění objízdných tras. Druhý kandidát souhlasí.)

Téma není v programu obsaženo.

Úsvit přímé demokracie

2

Ano

Vybudování sítě tranzitních dálnic (ČR jako tranzitní země) → peníze do infrastruktury, stavby obchvatů. Novelizace Zákona o poz. komunikacích (regulace tranzitu). Snížení DPH paliv. Nastavit mýtné, aby nebylo efektivní objíždět, stanovit nejnižší cenu za 1km na vozidlech. Přitáhnout mezinár. kamion. dopravu na naše dálnice, zvýhodnění domácích dopravců.

ANO/NE?? 1 kandidát uvedl, že podporují mýtné na těch úsecích, kde dochází k objíždění dálničních úseků a silnic, ale celkově je odpověď spíš nejasná, u 2.kandidáta (volební manažer) je odpověď zmatečná.

Téma není v programu obsaženo.

 

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy