Aktuálně

Mýtné: místo vylepšení systému plánuje ministr dopravy obětovat kraje a obce

29. 6. 2011

 

Ministr dopravy se podle vyjádření v dnešních Lidových novinách kloní k rozšíření mýtného pro nákladní dopravu pomocí bran na určitých úsecích silnic prvních tříd a krajské silnice a obce hodlá ponechat jako oběti objíždění [1]. Dopravní federace a Hnutí DUHA to považují za špatný krok, neboť povede k další devastaci okresních silnic v důsledku objíždění, nadále se bude zhoršovat kvalita života ve městech a vesnicích a sníží se i bezpečnost řadových motoristů. Vyzývají proto ministra dopravy Radka Šmerdu, aby se namísto zhoršování stavu zaměřil na překonání stávajícího polovičatého systému výběru mýtného. Jasné kroky v tomto ohledu požadují i kraje a postižené obce [2].
Aleš Kuták z Dopravní federace řekl: "Ministři dopravy současné vlády zdědili několik kostlivců ve skříni. K největším patří nekoncepčnost dopravního plánování a s tím spojené neefektivní investice do infrastruktury v řádech stovek miliard korun, ale také systém mýtného, který motivuje kamiony k objíždění mýtných úseků po silnicích, které pro těžkou dopravu nejsou uzpůsobeny, a kde se mýtné nehradí. Protože jde o silnice ve správě krajů, kde stát nehradí údržbu, problém se zametá pod koberec. Při plánování zpoplatnění je potřeba vzít v úvahu, že nákladní silniční doprava u nás podle konzervativních odhadů působí ročně škody na silničním svršku ve výši 70 miliard korun [3]. Tento skrytý dluh je potřeba začít řešit mj. snižováním zátěže na silnicích 2. a 3. třídy, nikoliv ho polovičatým systémem prohlubovat.“
Pavel Přibyl z Hnutí DUHA, členské organizace Dopravní federace, dodal: "Ministr dopravy se nesmí nechat zastrašit vydíráním ze strany sdružení ČESMAD BOHEMIA, které hrozí blokádou a vnucuje státu svoji představu zpoplatnění pouhé necelé pětiny silnic I. třídy jako cílového stavu. Opřít se přitom ministr může jak o podporu Svazu měst a obcí, tak Dopravní komise Asociace krajů".
Kontakty:
Aleš Kuták, Dopravní federace, telefon 775 927 210,
email ales.kutak@dopravnifederace.cz
Pavel Přibyl, Hnuti DUHA, telefon 603 207 249,
email: pavel.pribyl@hnutiduha.cz
Poznámky:
[1] http://byznys.lidovky.cz/mytne-nebude-kamiony-budou-dal-jezdit-pres-mesta-a-vesnice-p3w-/ln-doprava.asp?c=A110628_214448_ln_domov_kim
[2] Svaz měst a obcí ČR i Dopravní komise Asociace krajů ČR podporují Memorandum za rozšíření mýtného pro nákladní dopravu i na silnice první, druhé a třetí třídy - http://www.dopravnifederace.cz/temata/mytne-pro-silnicni-nakladni-dopravu/memorandum-za-rozsireni-mytneho-systemu/
K optimální podobě mýtného systému pro nákladní dopravu proběhl 24.května 2011 seminář v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, za účasti expertů ze Švýcarska a Slovenska a zástupců krajů a obcí. Prezentace a videozáznam z něj je k dispozici na http://www.dopravnifederace.cz/o-nas/nase-aktivity/seminar
Aktuální přehled situace a potřeb v oblasti rozšiřování mýtného pro nákladní vozidla obsahuje informační list Kamiony a rozšiřování mýtného (květen 2011), který lze stáhnout z adresy: hnutiduha.cz/uploads/media/Hnuti_DUHA_DF_kamiony_a_mytne.pdf
[3] Máče, M.: Projekt zavedení výkonového zpoplatnění užívání pozemních komunikací v ČR, citováno ve Slepá ulice, Zelený kruh a Hnutí DUHA, Praha – Brno 2005

 

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy