Aktuálně

Nevládní organizace upozorňují na problematické obsazení kontrolních orgánů státních dopravních firem

2. 3. 2015

Tisková zpráva Naši politici o.s. a Dopravní federace NNO o.s.

Dopravní federace NNO dlouhodobě poukazuje na plýtvání veřejnými prostředky a problémy při realizaci veřejných zakázek na dopravní projekty. Jednou z příčin je špatná funkce dozorčích rad a představenstev ve firmách vlastněných státem. V těchto kontrolních orgánech zasedá velké množství politicky nominovaných členů, místo aby byla upřednostněna odbornost nominantů.  Příkladem může být správní rada Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), jejíž všech 6 členů je spojeno s politickými stranami. Analýza organizace Naši politici o.s. upozorňuje na další případy politického vlivu a některé problematické nominace a v kontrolních orgánech dopravních firem jako jsou ČD, ČD Cargo či Povodí Labe.

Analýza (1) Našich politiků zkoumá změny dozorčích rad a představenstev učiněné v osmi strategických státních podnicích posledními třemi vládami - kabinety Bohuslava Sobotky, Petra Nečase a Jiřího Rusnoka. Celkem bylo prověřeno 151 osob. Mezi sledovanými podniky byly významné společnosti dopravního sektoru - České dráhy, ČD Cargo, Letiště Praha, Český Aeroholding a dále ČEPRO, MERO, ČEZ, Lesy ČR.  Výsledkem je zjištění, že Sobotkův kabinet provedl v porovnání se dvěma předchozími vládami nejrazantnější změny dozorčích rad a představenstev státních podniků. Spojení s politickými stranami (2) bylo zjištěno u více než třetiny všech nominovaných. Nejhůře si v tomto směru ovšem vedl Nečasův kabinet s 56% „politických" nominantů.

Příkladem zásadního politického vlivu mohou být nominace do správní rady Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), významného zadavatele veřejných zakázek, kterých jen v roce 2014 bylo za více než 23,6 miliard korun. V březnu 2014 obsadili zástupci vládních stran správní radu SŽDC téměř kompletně, když na základě návrhu tehdejšího ministra Antonína Prachaře vláda vyměnila najednou všech 7 členů správní rady. Za ČSSD tak přišli 3 členové, hnutí ANO má 2 zástupce, KDU-ČSL pak jednoho. Svou roli zde hraje také to, že nominace této rady nespadají pod gesci Vládního výboru pro nominace (3), v jehož kompetenci jsou pouze dozorčí rady státních firem. Jediný člen správní rady SŽDC bez zjevného spojení s politickou stranou byl Tomáš Drmola. Ten pro změnu patřil mezi pouhých pět lidí, které vládní Výbor pro nominace posuzující odbornou způsobilost kandidátů o pár měsíců později nedoporučil jmenovat do jiné dozorčí rady - Povodí Vltavy.

Březnová obměna správní rady SŽDC přitom následovala jen 4 měsíce po předchozí změně správní rady. V prosinci 2013 stihl odcházející ministr dopravy Žák vyměnit 1 a jmenovat 3 dosud chybějící členy rady z celkových 7 členů. Tato změna znamenala naopak příchod 3 lidí, u kterých se spojení s politickou stranou neprokázalo, a podle vyjádření ministra Žáka byla důvodem nominace jejich odbornost.

Vysoké zastoupení s politikou spojených nových členů vykazují dle Analýzy Našich politiků také dozorčí rady Českých drah a ČD Cargo. Ty byly urychleně obsazeny těsně před počátkem práce Vládního výboru pro nominace, když do nich v březnu 2014 bylo jmenováno celkem 9 nových členů (SR ČD má celkem 9 členů a SR ČD Cargo pak 6). Více než polovina, tedy 5 osob z těchto 9 nových nominantů, bylo spojeno s konkrétní politickou stranou.

Michal Voda z organizace Naši politici varuje: „Dosud nikdo neurčil, kolik politiků má v dozorčích radách vlastně být, vládní výbor toto nesleduje. Jejich množství závisí jen na libovůli jednotlivých ministrů."

Alena Vondroušová z Dopravní federace NNO uvádí: „Dopravní zakázky v Česku trpí chronickými, dlouho neřešenými problémy. Kontrola veřejných zakázek se přitom těžko zlepší, pokud vláda nezačne lépe promýšlet i svou personální politiku u příslušných firem. Souhlasíme s doporučením iniciativy Rekonstrukce státu, aby politici tvořili nanejvýš 1/3 členů dozorčích rad. Dalšími členy by pak měli být odborníci s praxí v daném oboru například z akademické sféry, další cca třetinu by  mohli tvořit úředníci z příslušných nadřízených státních úřadů."

Změny by mohl přinést i nový zákon, který upraví obsazování dozorčích rad státních podniků. Jeho přípravu oznámila vláda v těchto dnech (4). Tento právní předpis má vláda již ve svém programovém prohlášení. Impulsem k tomu byl požadavek iniciativy Rekonstrukce státu.

Poznámky:

[1] Analýza organizace Naši politici s názvem „Personální politika státu ve strategických dopravních společnostech  2010-2015" podrobně porovnávala personální výměny, které učinil v prvním roce vlády kabinet Bohuslava Sobotky, se změnami, ke kterým přikročila vláda Petra Nečase a Jiřího Rusnoka. Analýza je ke stažení zde.

Analýza ukázala i na další konkrétní problematické nominace a střety zájmů v kontrolních orgánech dopravních firem:

  • V dozorčí radě Českých drah například zasedá Ing. Vojtěch Kocourek (ČSSD), přičemž firma SEŽEV-REKO spoluvlastněná jeho synem a její dceřiné společnosti SEŽEV-facility a JICOM získávaly zakázky také od Českých drah. Ve střetu zájmů se Kocourek ocitl již v minulosti, když tatáž firma získávala klíčové zakázky od Správy železniční dopravní cesty, kde Kocourek působil jako náměstek.
  • Do dozorčí rady Povodí Labe byl současnou vládou nominován Ing. Miroslav Šefara, jenž byl v minulosti na hodinu odvolán z postu ředitele Ředitelství vodních cest kvůli zadání předražené a Evropskou unií kritizované zakázky na vybudování zvedacího mostu na Labi v Kolíně. Podrobnosti k této kauze byly zpracovány v samostatném článku: „Stál za nejkritizovanější zakázkou. Nyní hlídá hospodaření státní firmy" - dostupném na http://www.nasipolitici.cz/cs/kauzy/detail/265-stal-za-nejkritizovanejsi-zakazkou-nyni-hlida-hospodareni-statni-firmy
  • Ve výboru pro audit ČD Cargo zasedá již od roku 2009 exposlanec ODS Mgr. Oldřich Vojíř PhD., v jehož přehledu funkcí najdeme i členství v dozorčí radě ČEZ na přelomu tisíciletí. Ačkoliv zákon o střetu zájmů zakazoval poslancům a senátorům pobírat odměny za členství v dozorčích radách státních podniků, Vojíř v minulosti zkoušel ponechat si s pomocí právní kličky odměny ve výši 300 tisíc korun ročně za své členství v dozorčí radě ČD Cargo.

[2] Kategorii „zástupce politické strany" definujeme jako osobu, která: a) zastává/la politickou funkci; b) je členem strany; c) je osobou napojenou na politickou stranu (poradce, stranický expert např. vyjednávající za politickou stranu, formulující její program, byť nečlen).

[3] Vládní výbor pro personální nominace byl založen v březnu 2014, poprvé se sešel v dubnu 2014. Je složen ze tří členů, každá vládní strana nominovala jednoho. Podle vyjádření premiéra Sobotky při založení výboru má jeho prostřednictvím vláda garantovat, že do dozorčích rad budou nominováni lidé, „kteří jsou kompetentní, kteří jsou odborně způsobilí, kteří jsou bezúhonní a kteří nejsou ve střetu zájmů." Jak poukázaly nevládní organizace, Vládní výbor pro nominace však dosud problém trafik neřeší (http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/archiv-novinek/9346-vladni-vybor-pro-nominace-problem-trafik-neresi)

[4] Zpráva ČT24 (11.2.2015): Rozdávání "trafik" má zamezit komise a zkoušky http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/301364-rozdavani-trafik-ma-zamezit-komise-a-zkousky/

Naši politici, o.s. se zaměřují na analýzu a zveřejňování informací  o činnosti veřejné správy a jejích volených představitelů (www.nasipolitici.cz). Dále provozují portály věnované informacím o příjemcích evropských dotací a na ně navázaných veřejných zakázek (www.fondyeu.eu) či představování věcně a časově utříděných účetních dat o hospodaření státu a jeho institucí (www.budovanistatu.cz).

Dopravní federace NNO o.s. (www.dopravnifederace.cz) sdružuje ekologické a protikorupční organizace s cílem prosazovat transparentnost a dobrou správu investic do dopravní infrastruktury a moderní koncepce dopravy.

Vlastnické politice MD vzhledem ke státem vlastněným firmám a podřízeným organizacím se věnuje Dopravní federace  ve spolupráci s Našimi politiky o.s. v rámci projektu „Průhledná doprava", zaměřeného na problematickou praxi MD a jemu podřízených institucí pokud jde o investice a naplňování zodpovědnosti dobrého hospodáře. Druhou oblastí našeho zájmu je pak kvalita projektového řízení a zadávání veřejných zakázek na investice v dopravní infrastruktuře. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

 

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy