Aktuálně

Objíždění mýtných úseků: Dopravní federace spočetla, jak mu zamezit

6. 12. 2011

 

Při chystaném rozšíření výběru mýta pro nákladní dopravu na silnice prvních, druhých a případně i třetích tříd bude třeba zvažovat atraktivitu jednotlivých tras a podle toho zvolit výši kilometrického poplatku na ní. V případě atraktivních tras by se výše poplatku měla blížit sazbě za použití dálnic a rychlostních silnic, jinak se na dálnice a rychlostní silnice nepodaří vrátit dopravu, která je dnes z ekonomických důvodů objíždí. To je závěr případové studie, kterou pro Dopravní federaci zpracovala firma MOTRAN Research, s.r.o. [1].
Zpracovatel ve studii modeloval mj. zatížení trasy Ostrava – Olomouc – Brno – Praha – Ústí nad Labem (D47, R46, D1 a D8), která byla dřívějšími pracemi [2] vytipována jako potenciálně atraktivní k objíždění po zatím nezpoplatněné části sítě. Výsledky provedeného dopravního modelování ukazují, že hlavní objízdná trasa Ostrava – Olomouc – Mohelnice – Hradec Králové – Praha – Ústí n. L. (D47, R35, I/35, I/37, D11, D8) je velmi atraktivní, a to zejména pro relativně více zpoplatněná starší vozidla plnící pouze emisní limity EURO III nebo EURO IV. Aby tyto úseky silnic I. třídy přestaly být atraktivní pro ekonomicky motivované objíždění, měly by se kilometrické poplatky pro tato starší vozidla na relevantních úsecích silnic I/35 a I/37 pohybovat zhruba na úrovni 80 % sazeb platných v roce 2011 na dálnicích a rychlostních silnicích.
Aleš Kuták z Dopravní federace řekl: "V souvislosti s plánovanými několikaletými opravami dálnice D1 apelujeme na ministerstvo dopravy, aby co možná nejvíce uspíšilo rozšíření výběru mýta od nákladních vozidel i na silnice prvních, druhých a případně třetích tříd. Studie ukázala, že objíždět dálnici D1 se v některých směrech výrazně vyplatí již dnes. V okamžiku, kdy bude navíc kvůli nutným částečným uzavírkám dále snížena její atraktivita, by již mohl nastat na nezpoplatněných objízdných trasách naprostý kolaps."
Kontakty:
Aleš Kuták, Dopravní federace, 775 927 210, ales.kutak@dopravnifederace.cz
Pavel Přibyl, Hnutí DUHA/Dopravní federace, 603 207 249, pavel.pribyl@hnutiduha.cz
Poznámky:
[1] Dopravní studie Nastavení mýtného z hlediska objíždění ke stažení zde.
[2] Projekt VaV č. 1F51D/119/120 Modelování dopadu ceny a rozsahu zpoplatnění pozemních komunikací na silniční síť s využitím dopravního modelu ČR a návazné evropské sítě. Pro Ministerstvo dopravy ČR zpracovala CityPlan, s.r.o. v prosinci 2005.

 

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy