Aktuálně

Odpověď na otevřený dopis Dopravní federaci od Sdružení řidičů

6. 1. 2010

Vážené Sdružení řidičů CZ, o.s.,

děkujeme Vám za dopis, ve kterém reagujete na činnost Dopravní federace. Rádi Vám vysvětlíme, že Vaše obava, že se snažíme zbavit silnice všech kamionů a proto mystifikujeme veřejnost nepravdivými tvrzeními, je lichá. Můžeme Vás ujistit, že tomu tak není. Dopravní federace usiluje o to, aby došlo k zásadnímu omezení negativních vlivů silniční nákladní dopravy na kvalitu života, a aby negativní dopady přepravy zboží po silnicích nebyly ještě více podporovány špatným nastavením mýtného systému. Za současný stav nemůžou ani řidiči kamionů, ani dopravci. Podmínky pro fungování nákladní dopravy a nastavení systému má v rukou stát. K němu proto směřujeme své požadavky, které sdílí značná část veřejnosti včetně řadových motoristů. 

Pracujeme s daty a fakty, které vyplývají z odborných českých či zahraničních studií a ilustrujeme tak veřejnosti a hlavně státu, že současný systém nákladní přepravy není udržitelný. Hlavním obsahem naší činnosti rozhodně není - jak mylně uvádíte ve svém dopise -  psaní plamenných článků a štvaní veřejnosti proti kamionům.

Rozhodně neusilujeme o vyhnání všech kamionů ze silnic, ani to nepovažujeme za reálné. Avšak ubýt by jich při správném nastavení cen v dopravě jistě mohlo. Za posledních deset (1998 - 2008) let vzrostly výkony  silniční nákladní dopravy v ČR o polovinu, přičemž mezinárodní přeprava (export, import, tranzit) stoupla za stejné období o 120%. Tento nárůst nezpůsobuje objem přepravovaného zboží (v tunách), ale nárůst průměrné přepravní vzdálenosti, která vzrostla ze 72 km na 118 km. To vše za cenu rostoucího poškozování dopravní infrastruktury a dalších externích nákladů, které jsou přenášeny na společnost a životní prostředí. Konkrétně 77 miliard škod ročně na infrastruktuře a 46 miliard externích nákladů.

Jsme si samozřejmě vědomi i řady výzev, s nimiž se potýká železnice. Ovšem nelze přehlížet, že silniční nákladní doprava je v současnosti pro dopravce výhodnější i proto, že má výhodně nastavené podmínky. Na železnici je zpoplatněno použití dopravní cesty po celé síti, na silnici pouze na jejích dvou procentech. Vlečky, které jsou vybudovány u skladů či továren si musí majitelé spravovat sami na vlastní náklady, zatímco dálnici ke skladovým zónám postaví a spravuje stát, často v rámci investiční pobídky. V silniční dopravě je na silnici osobní doprava pod tlakem nákladní, kdežto železnice se modernizuje s ohledem na osobní dopravu a v provozu mají přednost osobní soupravy před nákladními. Tržní regulace, kterou zmiňujete, může při nerovných podmínkách fungovat jen zkresleně. Společnost si musí být časem schopná spočítat veškeré náklady a přínosy jednotlivých druhů dopravy, snažit se o maximální harmonizaci podmínek na trhu, jakož i podporovat ta opatření, která bude považovat za nejvhodnější.

Pokud jde o zahraniční zkušenosti, za příklad dobré praxe lze považovat Švýcarsko, kde se pomocí mýtného systému daří alespoň omezovat nárůst kamionové dopravy a přesouvat nákladní dopravu na železnici, kde za posledních deset let stoupl objem nákladní přepravy o přibližně 27 % a poměr železnice ku silnici se daří víceméně udržovat na 66:43. Výnosy z mýtného pro nákladní dopravu ve Švýcarsku činily v roce 2007 cca 1,336 mld. CHF (v přepočtu zhruba 22,5 mld Kč), přičemž náklady na provozování systému činí pouhých 7% z nich. Cca 2/3 z výnosů potom směřují do opatření na zatraktivnění železniční dopravy. Neexistuje žádný slušný důvod, proč by podobný systém nemohl fungovat i v jiných zemích, včetně ČR.

Hlavním krokem, na nějž teprve musí navázat kroky další, je rozšíření mýtného na všechny silnice tak, aby se předešlo objíždění a nadměrnému zatížení jak infrastruktury, tak hlavně obyvatel ve městech. Těžká nákladní vozidla mají hlavní podíl (3/4) na opotřebení infrastruktury, avšak naprostá většina celkových příjmů z daní a poplatků pochází od uživatelů individuální automobilové dopravy. Tato disproporce by mohla být narovnána navýšením poplatků podle toho kdo a kde nejvíce škodí – tzn. vyšší sazby pro těžkou automobilovou dopravu a vyšší zpoplatnění silnic nižších tříd, neboť ty nejsou dimenzovány na takovou zátěž jako dálnice a rychlostní silnice.

Samotné změny ve výši mýtného samozřejmě nelze dělat skokově. K optimální výši je potřeba se postupně přibližovat. Náklady na přepravu tvoří z celkové ceny produktu jednotky procent - u potravin mezi 1 – 4%, u stavebních materiálů kolem 8% z finální ceny. Mnohem větší podíl zaujímají náklady na personál a vozidla. Například pro Rakousko platí, že kostka másla by se po zavedení celoplošného mýtného zdražila v průměru o 0,004 centu.

Pokud jde o plánování a výstavbu nové infrastruktury, včetně obchvatů, poukazuje řada organizací - nejen Hnutí DUHA a Děti Země, ale například i Ombudsman, NKÚ či Evropská komise - na řadu skutečností, které prokazují nekompetentnost úřadů v České republice dopravní stavby řádně naplánovat, bez rozporu se zákony projednat a následně bez zbytečných ztrát postavit. Odpovědnost zde padá zejména na Ministerstvo dopravy, potažmo Ředitelství silnic a dálnic. Výsledkem je, že místo potřebných obchvatů a efektivní silniční a dálniční sítě ve zhruba třetinovém rozsahu, než je naplánován, a jejího postupného dobudovávání, je snaha stavět na všech frontách, nehledě na potřebnost jednotlivých úseků,  a navíc extrémně draze. To jsou důvody pro to, že 20 let po Listopadu ´89 česká silniční síť vypadá tak, jak vypadá. 

Doufáme, že jsme Vám tímto přiblížili pohled naší organizace na věc. Z Vašeho i našeho dopisu je patrné, ze největším problémem v této oblasti jsou nerovné a nestandardní podmínky nastavené státem, který nemá jasno v tom, jaké jsou jeho priority. Z tohoto hlediska dokonce spatřujeme v našich postojích společný zájem působit na stát, aby vytvořil čitelné prostředí, kde budou mít jednotlivé druhy dopravy jasné perspektivy a rovné příležitosti.

S pozdravem
Dopravní federace NNO o.s.

 

Otevřený dopis Dopravní federaci

Dobrý den,
dovolte, abychom se představili, jsme "Sdružení řidičů CZ, o. s." a jedním z důvodů vzniku tohoto sdružení je změnit pohled veřejnosti na kamiony a jejich řidiče. Nelíbí se nám, kolik polopravd a dezinformací je šířeno mezi veřejnost. Bohužel po přečtení příspěvků na Vašich stránkách jsme zjistili, že stejně je tomu i zde. Proto bychom Vám chtěli položit několik otázek.

1) Jak a jakým způsobem byste si představovali přepravu zboží? Nemyslíme nic neřešící názory typu "kamiony pryč", ale nějaký konkrétní, rozumný a hlavně v praxi použitelný návrh. Jistě není možno stavět koleje do každé fabriky nebo hypermarketu, to sami uznáte. Pokud se budeme dívat nezaujatým okem, zjistíme, že kamion je nejlevnější a nejrychlejší způsob přepravy zboží, kterému v současné době železniční přeprava nemůže konkurovat.
2) Jakou inspiraci k řešení těchto problémů jste našli v zahraničí? Celá Evropa se potýká s nárůstem kamionové dopravy a ani po zdražení mýtného nikde kamiony ze silnic neubývají. Inspirovat v zahraničí se možná můžeme např. při stavbách obchvatů měst, které odvedou dopravu mimo. V zahraničí těmto aktivitám nikdo nebrání, naopak jsou podporovány. U nás při jakékoliv podobné akci ihned vznikají občanská sdružení, která stavbu obchvatů brzdí, a lidé ve městech díky takovému konání trpí dál.
3) Co si slibujete od zdražení mýtného? Je logické, že se zboží bude muset přepravovat stále, doplatí na to pouze spotřebitel. Navýšení mýtného se zákonitě projeví ve vyšší ceně zboží. Píšete, že je třeba zpoplatnit užívání všech silnic i polních cest, protože řidiči dnes zpoplatněné úseky objíždějí? Ano, v mnoha firmách jsou k tomu řidiči nuceni. Existují však místa, kam se musí kamion dostat a musí při tom využít silnic nižších tříd. Proto nemůže nikdo tvrdit, že kamion jedoucí po takové trase se vyhýbá placení mýtného.
4) Je veřejnost ochotna se vzdát konzumního způsobu života, k němuž společnost svým vývojem dospěla, a všech důsledků z toho vyplývajících? Jsme ochotni si v obchodě nakoupit naposledy v pátek odpoledne a pak až v pondělí ráno? O víkendu jít s dětmi na výlet a ne do nákupního centra, zapomenout na výrobky a zboží z celého světa a kupovat jen ty z domácí produkce, nejezdit automobilem a používat např. vlak? Přemýšlel někdo z Vás, proč vlastně kamiony jezdí? Protože si je někdo objednal. Kamiony přece nejedou na výlet, na prázdniny k babičce nebo na romantickou večeři. Potkáváme je na cestách právě proto, že všichni chceme mít v obchodech plné regály, bez ohledu na to, zda je pátek či svátek, mít k dispozici automobil a do něj pohonné hmoty v jakýkoliv den a hodinu apod. A jelikož se takovéhoto konzumního způsobu života nikdo nehodlá vzdát, je třeba požadované zboží nějakým způsobem přepravit. Čímž jsme zpět u bodu 1.
5) Jak by měla vypadat podpora konkurenceschopnosti železnice? Neteče snad do Českých drah ze státního rozpočtu mnoho miliard? A jsou vidět nějaké výsledky? Neumí-li železnice nabídnout rychlou a efektivní přepravu, zákazník se samozřejmě obrátí na toho, kdo mu ji poskytne. Proč způsob přepravy nějakým nuceným způsobem regulovat? Trh se reguluje sám, zákon nabídky a poptávky funguje a centrální plánovaní už tady kdysi bylo.
6) V soutěži "To je on, kamion" popisujete, jak kamiony projíždějí nevhodnými úseky v obcích a městech. Jistě je to pro tamější obyvatele nepříjemné, ale věřte, že ani řidiči kamionů nejsou průjezdem měst nadšeni, určitě by raději jeli po městském obchvatu. Nebo si myslíte, že je pro ně potěšením denně popojíždět několik hodin např. přes Prahu? A když se konečně o stavbách obchvatů na příslušných místech rozhodne, objeví se několik občanských sdružení a ekologických organizaci, která tyto stavby bojkotují. Jako příklad můžeme uvést obchvat Plzně, dálnici D8, dálnici D11. Nejsou organizace „Hnutí DUHA“ a „Děti Země“ jedněmi z těch, které se těchto aktivit účastnily a účastní?

Jistě se shodneme, že všechno má svůj rub i líc. Psát plamenné články, které štvou veřejnost proti kamionům, je sice moderní a in, ale neřeší to vůbec nic. Pojďme tedy rozumně diskutovat a pokusit se najít společnou řeč. Nemyslíme si, že každý musí kamiony milovat, ale jako nutné zlo je budou muset respektovat všichni, jinak se vrátíme o několik desetiletí zpět.

S pozdravem Sdružení řidičů CZ, o.s.

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy