Aktuálně

Paliva z odpadů – velká šance pro klima i zaměstnanost. Jen u nás mohou přinést až 10 000 nových pracovních míst

16. 2. 2015

Tisková zpráva Dopravní federace, Hnutí DUHA a Mezinárodní rady pro čistou dopravu

Podle dnes zveřejněné studie Mezinárodní rady pro čistou dopravu (International Council of Clean Transportation - ICCT [1] by v ČR mohlo vzniknout využíváním komunálních odpadů i z odpadů ze zemědělství, lesnictví a průmyslu pro výrobu motorových biopaliv tři tisíce stálých a sedm tisíc dočasných pracovních míst. V celé Evropě by do roku 2030 mohlo vzniknout tři sta tisíc pracovních míst [2].

Podle studie by se pracovní místa v ČR mohla vytvořit v následujících oblastech:

  • 7 000 dočasných pracovních míst pro výstavbu třinácti biorafinérií,
  • 600 stálých pracovních míst potřebných k jejich provozu,
  • 2 400 stálých pracovních míst pro sběr odpadního materiálu.

Využití dosud opomíjeného potenciálu odpadů pro pohonné hmoty by rovněž podstatně snížilo závislost na fosilních palivech i skleníkové emise.

ICCT zjistila, že pokud by byl pro výrobu motorových biopaliv využit potenciál komunálních odpadů a odpadů ze zemědělství, lesnictví a průmyslu v celé Evropě, bylo by možné jejich postupným nárůstem nahradit do roku 2030 úhrnem až 37 miliónů tun ropy. Motorová biopaliva by v roce 2030 pokryla až 16 % evropské spotřeby pohonných hmot v silniční dopravě. To by podle autorů studie vedlo k dalšímu snížení ceny ropy.

Chris Malins, vedoucí analytického týmu nové studie ICCT, řekl:

"I když vezmeme v úvahu možné nepřímé emise, alternativní paliva z odpadů a zbytků nabízejí skutečné a výrazné úspory emisí uhlíku. Zdroje jsou k dispozici a technologie existují - nyní je na Evropě, aby stanovila politický cíl, který umožní rychlé investice."

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA:

"Zpracování vytříděných komunálních a jiných odpadů na čisté nízkoemisní pohonné hmoty může přinést jen v ČR tisíce pracovních míst a snížení naší závislosti na dovozu ropy, obdobně jako zvýšení míry recyklace. Prvním krokem k progresivním investicím do těchto nových technologií však musí být politické rozhodnutí."

Markéta Šugárková, koordinátorka Dopravní federace:

"Využití odpadů pro výrobu paliv představuje nepochybně velký potenciál. Zejména je to ale důležitý posun v chápání výroby biopaliv. Používáním odpadu jako suroviny pro výrobu biopaliv se můžeme vyhnout negativním dopadům spojeným s používáním  sporných biopaliv první generace  a posunout se rychleji k biopalivům vyráběným skutečně udržitelným způsobem."

 

Poznámky:

[1] Mezinárodní rada pro čistou dopravu (ICCT) je nevládní nezisková organizace založená za účelem poskytování prvotřídního, nezaujatého výzkumu a technických a vědeckých analýz regulačním orgánům v oblasti životního prostředí. Posláním organizace je snižovat ekologické dopady a zvyšovat energetickou účinnost silniční, námořní a letecké dopravy s cílem zlepšit veřejné zdraví a zmírnit změnu klimatu. Pro více informací navštivte www.theicct.org

[2] Celoevropská analýza "Wasted: Europe's untapped resource" je v angličtině zde: http://www.theicct.org/wasted-europes-untapped-resource-report

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reflexe tiskové zprávy v médiích:

Ekolist, 19.2.2015: Paliva z odpadů mohou přinést podle nové studie nová pracovní místa i významný zdroj energie

 

 

 

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy