Aktuálně

Hlukové limity platí. Většina poslanců je dnes podpořila.

20. 5. 2015

Poslanci dnes zamítli poslanecký pozměňovací návrh k novele zákona o veřejném zdraví, který by fakticky zrušil zákonné limity hluku ve vnějším prostředí. Stovky tisíc lidí postižených nadměrným hlukem z dopravy tak mají nadále šanci postupně dosáhnout nápravy a ochránit tak své zdraví. Také nově připravované stavby nadále musí limity respektovat.

Kontroverzní pozměňovací návrh k novele zákona o veřejném zdraví podpořil poslanecký výbor pro zdravotnictví, ministr zdravotnictví a většina poslanců ČSSD a ANO (celkem 80). Byl však zamítnut poměrně těsnou většinou, když proti hlasovalo 86 poslankyň a poslanců.

Jaké komplikace by hrozily lidem postiženým nadměrným hlukem, se můžete dozvědět z předchozí zprávy - viz níže.

„Většina poslanců se postavila na stranu lidí a jejich zdraví. Lidé postižení nadměrným hlukem tak mají šanci, že se někdy dočkají nápravy a v noci se konečně vyspí,“ vítá výsledek hlasování Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přestanou platit hlukové limity?

Tisková zpráva ze dne 14.5.2015

Poslanecká sněmovna bude v úterý 19. května 2015 hlasovat o přijetí novely zákona o veřejném zdraví, která fakticky zruší všechny zákonné limity hluku ve vnějším prostředí. Nápravy by se díky novele nedočkalo 350 tis. obyvatel převážně velkých měst jako Praha, Brno či Plzeň postižených trvale nadměrným hlukem z dopravy.

Přestože stát, kraje i řada obcí se snaží hluk snížit stavbou protihlukových stěn, změnou v organizaci dopravy či výměnou silničního povrchu, výbor pro zdravotnictví novelou podporuje opačný přístup. Naopak navrhuje, aby provozovatelé nadměrného zdroje hluku nemuseli trvale dodržovat hlukové limity v chráněném venkovním prostoru staveb. Výsledkem bude zásadní omezení ochrany lidí před hlukem.

Provozovatelé komunikací nově nebudou muset provádět opatření k omezení vnějšího hluku, stačí zajistit snížení hluku bytelnějšími okny. Tím však dojde ke snížení hladiny hluku pouze uvnitř budov při zavřených oknech. Nadměrným hlukem trpí každý třicátý obyvatel České republiky. Jsou prokázány jeho neblahé účinky na lidské zdraví – poškození sluchu, závratě, zvýšení tepu a tlaku či poruchy spánku. Hluk z dopravních staveb, které získají paušální výjimku, nebude ve venkovním prostoru nijak omezen.

„Norma pro venkovní hluk v noci odpovídá zvuku hlasitého hovoru,“ ilustruje Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu a dodává: „Nyní hrozí, že pro mnoho z nás se spánek při otevřeném okně či cesta na nákup změní ve vynucený poslech hluku řvoucí sbíječky či rozjařené diskotéky.“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopis k limitům hluku a pozměňovacímu návrhu pro poslance, zaslaný dne 12.5.2015:

Vážená paní poslankyně, / Vážený pane poslanče,

dovolujeme si Vás požádat, abyste na nadcházející schůzi sněmovny odmítla pozměňovací návrh k novele zákona o ochraně veřejného zdraví (sněmovní tisk č. 270), který fakticky ruší limity na ochranu lidského zdraví před hlukem.

Nadměrný hluk je příčinou celé řady civilizačních onemocnění. Každý 30. obyvatel České republiky je přitom zasažen hlukem, který překračuje zákonné limity. Jeho zdrojem je zejména silniční doprava.

Stát, kraje i řada obcí se snaží hluk postupně omezovat, například výměnou silničního povrchu za tišší, dostavbou protihlukových clon či stěn nebo změnou v organizaci dopravy. Výbor pro zdravotnictví ale podpořil opačný přístup. Předložený pozměňovací návrh umožňuje provozovatelům nadměrného zdroje hluku, aby už nemuseli dodržovat venkovní hlukové limity. Konkrétně navrhuje do § 31 novely zákona o ochraně veřejného zdraví doplnit nový odst. 3 ve znění: „Pokud osoba uvedená v odstavci 1 zjistí, že po realizaci všech opatření, která provedla na základě časově omezeného povolení podle odstavce 1, nelze dále v rozumně dosažitelné míře zajistit, aby hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb byly dodrženy, může požádat příslušný orgán ochrany veřejného zdraví o vydání časově neomezeného povolení k jeho používání nebo provozu…“ (pozměňovací návrh A 11).

Neomezená výjimka by ale přinesla další nárůst nadměrného hluku a tím také další zhoršování zdravotního stavu jím postižených lidí. Provozovatelé by s odvoláním na „rozumně dosažitelnou míru“ už nemuseli provádět opatření ke snížení vnějšího hluku, stačilo by pouze zajistit bytelnější okna. To by ovšem snížilo hlukovou zátěž pouze uvnitř budov a při zavřených oknech. Lidé by však byli i nadále vystaveni nadměrnému hluku při běžných činnostech, jako je cesta na nákup, procházka se psem nebo posezení na zahradě. Nadměrný hluk by způsobilo i pouhé otevření okna.

Jsme přesvědčeni, že problém nadměrného hluku je natolik závažný, že nestačí dodržování pouze vnitřních limitů (uvnitř budov), ale je nutné důsledně dbát i na dodržování vnějších limitů (mimo budovy). Proto si Vás dovolujeme požádat o zamítnutí uvedeného pozměňovacího návrhu.

Děkujeme za zájem, který tomuto vážnému tématu věnujete.

 

Zelený kruh, Dopravní federace NNO

 

 

 

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy