Aktuálně

Salto s jedním vrutem - Jak se Řebíčkova kapschofobie během jednoho roku změnila v kapschofilii

27. 8. 2008

Takový obrat by nesvedl ani Aleš Valenta. Po loňském zářijovém nástupu nové vlády k moci to vypadalo, že rakouský Kapsch bude i se svým mikrovlnným mýtným systémem vypuzen z České republiky. Alespoň by tomu napovídaly některé tehdejší výroky ministra dopravy Aleše Řebíčka (ODS) a jeho náměstka Jiřího Hodače, kteří se poměrně ostře vyjadřovali proti podmínkám obsaženým ve smlouvách o dodávce a o provozování mýtného sytému. Údajně byly nevyvážené, v neprospěch České republiky. Po roce vyjednávání lze říci: kontrakt, který Rakušané získali v době předchozího ministra dopravy Milana Šimonovského (KDU-ČSL) se svým objemem nijak nezmenší, naopak nabobtná. Přestože se ministerstvo dušuje, že celkové plnění nepřekročí 22 miliard korun, kolik mělo být firmě Kapsch za dodávku mýtného systému a desetileté poskytování služeb původně zaplaceno, rýsují se některé nové dílčí zakázky, které vídeňské firmě slibují další výnosy, aniž by o ně musela soutěžit s konkurencí. Tyto zakázky mají být přiděleny bez standardního výběrového řízení, ač řádnému tendru a "vysoutěžení" nejlepších možných podmínek teoreticky nic nebrání.

Řebíček s Hodačem taktéž slibovali, že čistě mikrovlnný sytém předělají na hybridní (mimo již pokryté dálnice by výběr mýta měla zajišťovat satelitní technologie). Nic takového se však reálně nerýsuje. Brány se naopak mají stavět i na všech nových dálnicích a rychlostních silnicích, a to až do roku 2017. Proč tomu tak musí být, jsme se zatím nedozvěděli. Až to podepíšeme... Řebíček týdeníku EURO opakovaně odmítl poskytnout rozhovor na toto téma, slibuje v "dohledné době" tiskovou konferenci, zřejmě až bude všechno definitivně podepsáno. Vláda příslušný materiál projednala v utajeném režimu a usnesení kabinetu není přístupné. Proč ministři nechtějí, aby veřejnost viděla do obchodu, v němž jde o miliardy korun z veřejných prostředků, a přitom se nejedná o žádnou strategickou zakázku, která by se týkala bezpečnosti země? Nejspíše se spolu s řadou lobbistů a všemožných poradců domnívají, že čím méně lidí bude do tohoto megaobchodu zasvěceno, tím lépe pro ně samotné. Jedinou polehčující okolností pro Řebíčka a Hodače je skutečnost, že při vyjednávání o změně smlouvy byli limitováni původní verzí kontraktu. Nebylo možné - jak si sami možná původně představovali - jednoduše říci Georgi Kapschovi: my už další vaše brány nechceme, odejděte. Rakušané si logicky ohlídali, aby jakékoliv ořezání smluvně zajištěné zakázky bylo něčím kompenzováno, přičemž přirozeně prosazovali svou osvědčenou technologii. Nyní se ale zdá, že těch kompenzací je více, než bylo zapotřebí. Výsledkem je návrh dalšího dodatku ke smlouvě, který by měl být v nejbližších dnech parafován. Vedení ministerstva plánuje, že se tak stane do konce srpna (to znamená do tohoto pátku), zdroje týdeníku EURO si však myslí, že reálnější je spíše začátek září.

200 bran do roku 2017. Jak bude upravený kontrakt vypadat? Zásadní změnou je, že mýtné brány nebudou stavěny na 1218 kilometrech silnic I. třídy, jak si stát objednal za éry Šimonovského, ale pouze zhruba na 200 kilometrech těchto komunikací. Místo pětistovky bran jich Kapsch postaví 50 až 80 (poslední údaj byl 78, ale přesná čísla se údajně ještě dolaďují). Jde o ty silnice I. třídy, které využívá tranzitní doprava v místech, kde plánované dálnice dosud nestojí. Výstavba bran by měla být dokončena do konce letošního roku, aby se začalo vybírat od ledna 2008.

Stát si místo toho u Kapsche objednává 200 mýtných bran na nových zhruba 1200 kilometrech dálnic a rychlostních silnic, které se teprve budou stavět. V dodatku má být uveden mezní letopočet 2017, ale jde jen o určitou "časovou peřinu" - předpokládá se, že dálniční síť bude dokončena již v letech 2013 až 2015. V textu mají být dva parametry, časový i objemový. Zakázka tudíž může skončit dříve, pokud bude kontrakt na 200 bran naplněn před rokem 2017, anebo "odpískán" až v roce 2017, přičemž by všech 200 bran v té době ani nemuselo být postaveno. Bude nepochybně zajímavé, jak bude český stát v naplňování této části zakázky pokračovat, až se v příštích letech ukáže, že celá Evropa mikrovlnnou technologii opouští. Ceny nových mýtných úseků mají každopádně vycházet z původní zakázky a původní nabídky Kapsche (z předloňského tendru), přičemž budou každoročně navyšovány o inflaci, takže v průběhu let cena dále poroste.

Nejdřív malé náklaďáky, poté osobáky. Ministerstvo se s Kapschem také dohodlo, že rakouská firma zavede pro vozidla, která zůstanou v systému časového zpoplatnění, elektronické palubní jednotky (jde o takzvanou lehkou jednotku Premid Light). Vláda však tento záměr neschválila (viz Langer proti špiclování). Neznamená to ale, že je celá věc definitivně zrušena. Téma se nepochybně znovu vrátí. Pro Kapsch by se tím kontrakt mohl rozšířit řádově o dalších několik milionů palubních jednotek a navazující služby.

Počet vozidel vybavených palubní jednotkou od firmy Kapsch zřejmě dramaticky vzroste již v příštím roce, kdy mají být podle Řebíčka do systému výkonového zpoplatnění zařazena i vozidla nad 3,5 tuny (doposud jen nad dvanáct tun). Je k tomu však třeba velmi rychle novelizovat některé právní předpisy, což může být problém a způsobit roční odklad. Co se týče navyšování příjmů státu z mýtného, zatím se kupodivu nehovoří o možnosti zvýšit sazby, které jsou oproti Rakousku a Německu poměrně nízké.

Nový dodavatel by byl rizikem. Pro Kapsch mají být v rámci dodatku ke smlouvě připraveny i další subkontrakty. Jedná se především o široké spektrum doplňkových telematických služeb. Mělo by jít o řešení v oblastech dopravního managementu, dopravních informací (řízení dopravy, dopravní statistika a analýzy dopravního proudu), dále nejrůznější aplikace z oblasti bezpečnosti i komerčních služeb pro koncové uživatele. Ministerstvo dopravy chce propojit telematické služby s již existujícím "Jednotným systémem řízení dopravy". Je však zásadní otázkou, zda firma Kapsch bude pouze subjektem, který bude poskytovat jiným firmám příslušná data a technickou součinnost, či bude přímo tím, kdo bude veškeré nadstavbové služby exkluzivně poskytovat. V předkládací zprávě do vlády byla formulace, která jasně nahrává druhé variantě a hovoří pro to i další informace (týdeník EURO má informace, že v návrhu dodatku se výslovně hovoří o tom, že Kapsch zajistí implementaci telematických řešení). "Realizace a zajištění provozu zvolených telematických řešení je technicky spjata s existující infrastrukturou mýtného systému, z hlediska zajištění plné technické kompatibility systému je proto nezbytné, aby byly tyto služby poskytovány subjektem, který zajišťuje chod mýtného systému, v současné době tedy generálním dodavatelem," bylo uvedeno v předkládací zprávě. Kde je ona tolik proklamovaná otevřenost systému, o níž vždy hovořil Řebíček s Hodačem? Co se týče plánovaného vybudování satelitního subsystému pro silnice I., II. a III. třídy (výkonově by tam měla být zpoplatňována všechna vozidla nad dvanáct tun), Řebíčkovo ministerstvo vládě navrhlo, aby byl dodavatel vybrán za podmínek stanovených zákonem o veřejných zakázkách. Výslovně se však nikde nehovoří, že by to bylo standardní otevřené výběrové řízení. Opět se zdůrazňuje nutnost "plné kompatibility" satelitního a mikrovlnného systému. Je přirozené, že Kapsch se bude ucházet i o tuto zakázku a bude mít asi lepší výchozí pozici než případná konkurence. Každopádně zajištění všech služeb souvisejících se sběrem a zpracováním satelitních dat bude mít opět na starost rakouská firma. V rámci připravovaného dodatku má nyní získat kontrakt na vybudování potřebného rozhraní pro připojení satelitního subsystému k již vybudovanému centrálnímu systému a zároveň se hovoří o tom, že Kapsch by mohl získat i kontrakt na pilotní provoz "satelitu".

Kdy však bude tento satelitní "roub" pro regionální komunikace spuštěn v ostrém provozu, je stále více ve hvězdách. Původní návrh ministerstva dopravy žádal po vládě, aby tento záměr schválila, nakonec však kabinet tento úmysl vzal pouze na vědomí (donutil ho k tomu zřejmě ostrý protest Sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia). Nyní se bude čekat na výsledek studií, které mají ukázat, zda se zpoplatnění jedniček, dvojek a trojek vůbec vyplatí. Na základě toho se má rozhodnout.

Nešlo odpovědět jinak. Řebíčkovo ministerstvo se ve svých návrzích předložených vládě opakovaně odvolává na odborné posudky vypracované skupinou expertů z ČVUT a Univerzity Karlovy pod vedením profesora Petra Moose, dále na znalecký posudek soudního znalce v oboru kybernetika a výpočetní technika Jiřího Bergera a na stanovisko firmy Deloitte Advisory. Pomiňme skutečnost, že firma Deloitte plní při budování mýtného systému roli projektového manažera, takže lze mít pochybnosti o její naprosté nezávislosti. Nicméně ze jmenovaných studií, s nimiž se týdeník EURO měl možnost seznámit, nelze asi jednoznačně dovodit, že je naprosto nezbytné nakoupit nové zboží a služby výhradně od firmy Kapsch. Bohužel některé otázky byly ministerstvem dopravy formulovány tak, že experti na ně mohli stěží odpovědět jinak než ve prospěch Kapsche.

Ministerstvo se kupříkladu znalce Bergera a firmy Deloitte dotazovalo, do jaké míry a případně za jakých podmínek je z technického hlediska možné a proveditelné, aby na vybudovaném mýtném systému realizoval a následně provozoval telematická řešení jiný subjekt než Kapsch. Chtělo vědět, jaké by byly finanční dopady, kdyby tuto dílčí zakázku získal někdo jiný. "Uvažujte prosím zejména s ohledem na požadavek zajištění plné kompatibility a nepřetržité funkčnosti systému a rovněž z hlediska zachování záruk stávajícího dodavatele a případných budoucích subdodavatelů za funkčnost jejich dodávek a poskytování služeb," vyzvalo ministerstvo experty.

Jak asi mohli reagovat? Samozřejmě odpověděli ve stylu, že teoreticky příchodu nových subjektů do těchto služeb nic nebrání, ale nepochybně existují určitá rizika, že se s Kapschem nepohodnou a potom nastane problém. Identicky návodný byl i dotaz, zda je možné, aby palubní jednotky pro časové zpoplatnění dodaly jiné subjekty než Kapsch, stejně to bylo s přípravou rozhraní pro satelitní subsystém a samozřejmě i s otázkou, zda by bylo možné, aby se na zpoplatnění nových dálnic vypsal řádný tendr. Vždy existují nějaká rizika, že se dva kohouti na jednom smetišti nepohodnou. Čemu profesoři a docenti posloužili? Co se týče stanoviska expertního týmu vedeného profesorem Moosem, dle zjištění týdeníku EURO došlo k určité korekci textu (vypuštění některých odstavců a připsání nových), takže finální verze, kterou dostala jako podklad vláda a též firma Deloitte a znalec Berger, se oproti té původní jeví překvapivě jako dosti "prokapschovská". Zmizely hlavně všechny apely žádající regulérní tendry, naopak přibyly jiné věty, v nichž je zdůrazňováno, že v zájmu kompatibility a funkčnosti systému je žádoucí doplňkové služby objednat u současného generálního dodavatele.

Ohledně například již zmíněných velice lukrativních telematických služeb se v první verzi hovořilo o tom, že expertní skupina byla v diskusi se zástupci ministerstva dopravy (náměstkem Jiřím Hodačem) "ujištěna, že dodavatelé technických komponent telematických aplikací i vlastních telematických služeb budou vybráni v otevřeném výběrovém řízení". Ovšem v inovované verzi je naopak napsáno, že je to "výhradně generální dodavatel, který je schopen funkční telematické aplikace dodat a provozovat". Lze k tomu říct pouze tolik, že je věcí samotných autorů - nepochybně uznávaných odborníků, kteří se ve společnosti těší všeobecnému respektu -, aby si položili otázku, čemu tím posloužili a zda výsledek jejich několikaměsíční práce odpovídá tomu, co od celého projektu očekávali.

Ministerstvo dopravy ze všech posudků udělalo jednoznačný závěr, že nejlepší bude, když všechno bude dělat Kapsch. Vůbec třeba nebere ohled na domácí podnikatele, kteří by jistě řadu věcí dokázali zajistit. Lze pochybovat, že podobně velký kontrakt by bez soutěže "darovala" zahraničnímu subjektu kterákoliv jiná civilizovaná země.

Kde je ona tolik proklamovaná otevřenost systému, o níž vždy hovořili Řebíček a Hodač?

O autorovi| JIŘÍ PŠENIČKA (jiri.psenicka@euro.cz)

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy