Aktuálně

Seminář ve sněmovně potvrdil nutnost rozšíření mýta

24. 5. 2011

 

Účastníci semináře "Budoucnost mýta v České republice" [1], který dnes v Poslanecké sněmovně uspořádala Dopravní federace, se shodli na následujících dvou bodech.
1. Je nezbytné, aby podkladové studie pro rozšiřování mýtného v České republice připravované ministerstvem dopravy byly zveřejněny a mohly se tak stát základem fundované veřejné debaty o tomto důležitém tématu.
2. Česká republika potřebuje přijmout dlouhodobou dopravní koncepci, která se nebude zásadně měnit s nástupem nových vlád a stabilizuje tak rámec pro investice státu, krajů, obcí i soukromých subjektů do dopravní infrastruktury i vozidlového parku.
Přítomní zástupci krajů, obcí, ekologických organizací i Ředitelství silnic a dálnic zároveň zdůraznili nutnost vyřešit v dohledné době problém s ekonomicky motivovaným objížděním zpoplatněných dálnic a rychlostních silnic po silnicích nižšího řádu, což není možné bez rozšíření mýta na všechny silnice I. tříd a alespoň na část silniční sítě spravované kraji (silnice II. a III. tříd).
Kontakty:
Aleš Kuták, Dopravní federace, 775 927 210, ales.kutak@dopravnifederace.cz
Dominika Švárová, Dopravní federace, 775 905 638, dominika.svarova@dopravnifederace.cz
Poznámky:
[1] Prezentace ze semináře lze stáhnout na adrese: http://dopravnifederace.cz/o-nas/nase-aktivity/seminar

 

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy