Aktuálně

Silnice nelze „zlevnit“ na úkor obyvatel v jejich okolí

12. 8. 2010

Členové Dopravní federace[1] se dnes obrátili na ministra dopravy Víta Bártu s požadavkem, aby při ohlášených škrtech nepodlehl tlaku stavebních firem. Návrh stavební lobby na „zlevnění“ staveb silnic nerealizací protihlukových stěn a ekoduktů je věcný i právní nesmysl a nelze ho proto brát vážně. Ministr by měl především zastavit některé zjevně neopodstatněné a předražené projekty a začít pracovat na koncepci rezortu, která definuje skutečné priority.

Dopravní federace v dopisu adresovaném ministrovi dopravy doporučuje, aby plánované rozpočtové škrty v jeho resortu v tomto roce i dalších letech respektovaly několik konkrétních zásad:

· Zastavit projekty s malým dopravním významem a značnými náklady, jako jsou splavňování Labe do Pardubic nebo silnice R52 v úseku Pohořelice - Mikulov.

· Urychleně začít práce na koncepci, která určí skutečné priority pro opravy, modernizace a výstavbu dopravních sítí a konečně umožní vynakládat veřejné peníze efektivně.

· Nekrátit celkový, již tak velmi redukovaný rozpočet na opravy a modernizaci železničních tratí. [2]

Martin Fadrný z Ekologického právního servisu poznamenává: „Odpověď stavebních firem ministru Bártovi, že ke zlevnění našich předražených silnic a dálnic nesáhnou na vlastní marže, ale místo toho nepostaví protihlukové stěny a ekodukty, je nesmyslná. Tato opatření jsou totiž podmínkou pro už vydaná povolení těchto staveb. Firmy tak vlastně navrhují nezákonný postup – stavět v rozporu s vydaným povolením“.

Miroslav Patrik ze sdružení Děti Země dodává: „Pokud pan ministr Bárta potřebuje ušetřit investiční prostředky, nabízí se mu hned několik finančně náročných staveb s malým dopravním významem. Kromě jezu v Děčíně a kanálu u Přelouče je to třeba silnice R49 na Zlínsku nebo silnice R52, která má mezi Pohořelicemi a Mikulovem nahradit komfortní silnici I. třídy, jejíž kapacita bude postačovat přinejmenším do roku 2020.“

Aleš Kuták z Dopravní federace uvádí: „Rozpočtové škrty nelze do budoucna činit bez toho, abychom podle objektivních kritérií za účasti veřejnosti určili pořadí pro realizaci jednotlivých staveb a následně se jím také řídili. V současnosti stát rozděluje prostředky na základě regionálního lobbingu a toho, která stavba má zrovna vydané povolení, což je neudržitelné.“

Kontakty:

Aleš Kuták, Dopravní federace, tel. 775 927 210

Martin Fadrný, Ekologický právní servis, tel. 775 154 079

Miroslav Patrik, Děti Země, tel. 603 574 289

Příloha:plné znění textu dopisu občanských sdružení ministru dopravy V. Bártovi[1] Dopravní federace (http://www.dopravnifederace.cz) je sdružením ekologických organizací, které vzniklo s cílem dosáhnout snížení negativního vlivu dopravy na kvalitu života. Zaměřuje se zejména na opatření s celostátním dopadem a jejími členy jsou Hnutí Duha, Ekologický právní servis, Oživení, Děti Země a Centrum pro dopravu a energetiku.

Dopravní federace koordinuje projekt Cenadalnic.cz, který vznikl s cílem přispět k hledání skutečných důvodů špatného plánování, předražování a zdržování silničních staveb v ČR. Právním expertem projektu je Ekologický právní servis. V červnu tohoto roku vyšla v rámci projektu Cenadalnic.cz analýza "Kde se ztrácejí miliardy", která identifikuje klíčové problémy rezortu dopravy a navrhuje konkrétní opatření k nápravě.

[2] Tento požadavek zároveň nezpochybňuje potřebu důsledně kontrolovat přiměřenost ceny vůči vzniklému užitku u jednotlivých zadaných železničních staveb.

 

 

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy