Aktuálně

Tisková zpráva: Vláda opět neudělala slibované změny mýtného

30. 12. 2008

Vláda nesplnila svůj vlastní záměr, že od Nového roku budou kamiony platit mýtné na všech státních silnicích, podotkly dnes Dopravní federace a Hnutí DUHA. Nákladní vozy tak budou dál obtěžovat okolní obce hlukem či výfukovými plyny a překážet ostatním řidičům.

Zatím se mýtné vztahuje pouze na dálnice a několik úseků silnic první třídy. Kraje a starostové si stěžují, že kamiony placené úseky objíždějí. V koaliční smlouvě vláda slíbila, že „zavede mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny, zpoplatní všechny silnice spravované státem…Sazby mýtného budou diferencovány podle emisních parametrů vozidla v maximální míře, kterou umožňuje legislativa EU.“

Koaliční strany ve smlouvě stanovily i konkrétní data. Zavedení mýtného na všech státních silnicích a dálnicích mělo platit nejpozději od 1. ledna 2009 – ale je jasné, že jej ministři nesplní. Termín pro rozšíření poplatků na všechny nákladní vozy nad 3,5 tuny uplynul dokonce už před dvanácti měsíci, na Nový rok 2008.

Navíc vláda se naopak chystá dopravcům, kteří nejvíce jezdí, na mýtném slevit, a to až do výše 13 procent z poplatku. Přitom v sousedním Německu navzdory ekonomické krizi od prvního ledna mýtné pro kamiony nad 12 tun zvyšují téměř o 21 procent [2].

Hnutí DUHA a Dopravní federace prosazují:

  • Rozšíření mýtného na všechny silnice
  • a na všechny nákladní automobily nad 3,5 tuny;
  • takové sazby mýtného, aby účinně motivovaly ke snížení zejména kamionové dopravy – například k přeložení nákladů ze silnic a dálnic na železnici;
  • investovat dvě třetiny výnosu z mýtného do modernizace a efektivnější železnice (jako ve Švýcarsku, kde se tak daří železnici skutečně posilovat).

Ekologické organizace vládě vytýkají, že hovoří o omezování hluku a výfukových plynů z kamionů, ale s výjimkou omezení víkendových jízd nepodnikla zatím žádná konkrétní, účinná opatření. Podle Centra dopravního výzkumu škody z nákladní automobilové dopravy činí asi 55 miliard korun ročně.

Pavel Přibyl z Hnutí DUHA řekl:

„Rozšíření mýtného na  všechny silnice a všechna nákladní auta nejde stále oddalovat. Zároveň vláda musí zvýšit sazby mýtného. Motivuje tím firmy, aby své zboží posílaly raději po železnici namísto kamionem, takže ubude výfukových plynů a hluku podél silnic. Ale namísto rozšiřování a vyšších sazeb vláda naopak chystá slevy pro dopravce, kteří nejvíce jezdí, a tedy za sebou zanechávají největší znečištění i škody na silnicích.“

Pavel Doucha z Dopravní federace řekl:

„Mýtné zatím bohužel nenaplnilo očekávání běžných řidičů či obyvatel domů podél rušných komunikací. Ke skutečně dlouhodobému úbytku kamionů na silnicích nedošlo. Tam, kde kamiony objíždějí zpoplatněné úseky dálnic po státních silnicích, je tomu spíše naopak. Proto je nutné systém mýtného podstatně rozšířit. Nesmí být pouze nástrojem, jak vybrat pár miliard na opravy vozovek, ale především účinným opatřením, jež bude motivovat k přesunu nákladů ze kamionů na železnice.“

Poznámky:

[1] Dopravní federace je společným sdružením několika významných českých nevládních organizací, které se zabývají vlivy dopravy na životní prostředí. Jejím hlavním cílem je podílet se aktivně na řešení problémů dopravy ve vztahu k ochraně životního prostředí. Více na [1] Dopravní federace je společným sdružením několika významných českých nevládních organizací, které se zabývají vlivy dopravy na životní prostředí. Jejím hlavním cílem je podílet se aktivně na řešení problémů dopravy ve vztahu k ochraně životního prostředí a zdraví obyvatel. Více na: www.dopravnifederace.cz

[2] Německo od Nového roku zvyšuje mýtné ze současného průměru 13,5 eurocentu na 16,3 eurocentu za každý ujetý kilometr.

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy