Aktuálně

Trápí nás dopravní zátěž

13. 8. 2015

* Čím žije obec v současné době? To byla otázka, kterou jsme položili Ing. Pavlovi Burgrovi, starostovi Jenče.

"Momentálně "žijeme" úpravou a zateplením budovy obecního úřadu; cílem je uspořit náklady na energie. Práce začaly v červnu a když to půjde dobře, skončíme koncem srpna. Na rekonstrukci jsme dostali dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Připravujeme i rekonstrukci čistírny odpadních vod. Cílem prací je podstatně zvětšit její kapacitu - mělo by to být až o 80 procent!
Tak, jako jinde jsou ale i u nás věci, které nás trápí. Tak třeba to, že obyvatelé Jenče stárnou a mladí od nás odcházejí. Není to tím, že by se jim u nás nelíbilo, ale především proto, že obec je omezena při výstavbě nové bytové zástavby - jsme sevření z jedné strany průmyslovými halami, z druhé pak Letištěm Václava Havla.
S tím souvisí i zvýšený průjezd nákladní kamionové dopravy naší obcí, která nás velmi trápí. V této souvislosti nám vždy všichni slibovali, že až se dostaví rychlostní komunikace R6, tak kamiony budou jezdit po ní. R6 je v provozu a ... je to spíše horší. Hlavním kamenem úrazu je, že se na ní platí mýtné, a proto nákladní vozy jezdí raději přes obec. Máme za sebou již řadu jednání o tom, aby se mýtné na tomto úseku z výše uvedeného důvodu neplatilo. Svítá jistá naděje, ale obávám se, že to bude ještě boj... Ale abych neskončil tak pesimisticky: Obecní zastupitelstvo se rozhodlo využít příležitosti 900. výročí první písemné zmínky o Jenči k posílení sounáležitosti občanů se svojí obcí, obnovení tradic a koncem září letošního roku uspořádáme oslavy. Ty vyvrcholí v den svátku patrona naší obce, sv. Václava, 28. září. Dříve v tento svátek bývalo tradiční jenečské posvícení a bylo by pěkné tuto tradici obnovit. V rámci slavností obce uspořádáme řadu kulturních, společenských i sportovních akcí. Po úspěšné výstavě k 80. výročí založení místní školy jsme se rozhodli uspořádat podobnou výstavu o životě v naší obci a vydat publikaci mapující historii obce," řekl nám starosta Burgr.

Mutace - Náš region - severozápad

Zpracovatel: Anopress IT a.s.

 

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy