Aktuálně

Vláda projedná výjimku z EIA u 11 nejdůležitějších dopravních staveb

10. 5. 2016

Pokud vláda novelu schválí, plánuje ji předložit poslancům na mimořádné schůzi ke schválení ve zrychleném režimu koncem května.

Problémy s posudky EIA má 98 dopravních staveb za 130 miliard korun, které vznikly ještě podle zákona z roku 1992. V současné době je nutné, aby stavby prošly celým procesem EIA podle evropské legislativy. Ministři dopravy a životního prostředí však předpokládají, že to pro zahájení staveb bude znamenat citelné zdržení. O posouzení jejich vlivů na životní prostředí má proto rozhodnout výhradně vláda. Tedy bez zahrnutí posouzení variant tras, a bez možnosti veřejnosti vyjádřit své připomínky.

Podle výsledků průzkumu veřejného mínění, který v dubnu zpracovala agentura Stem/Mark, více než 2/3 dotázaných se domnívají, že veřejnost by měla mít možnost vyjadřovat se ve všech povolovacích řízeních velkých staveb.

Postup vlády je v rozporu s evropskou směrnicí. Nahrazení EIA u konkrétní stavby zákonem je totiž možné pouze ve výjimečných situacích. Zavádění dalších výjimek pro několik konkrétních staveb znepřehledňuje a komplikuje již tak složitá pravidla. Právní nejistota vede k velké chybovosti úřadů a je tak jednou z příčin zdlouhavého rozhodování o stavbách. Kromě toho podobný zákon o jedné konkrétní stavbě, o nové vzletové a přistávací dráze v Praze-Ruzyni, Ústavní soud před sedmi lety zrušil.

Podle ekologických organizací sdružených v Zeleném kruhu by v této situaci mělo ministerstvo dopravy především urychleně připravit podklady pro nové posouzení EIA pro všechny zmíněné dopravní stavby bez výjimky, klíčové stavby je přitom potřeba řešit přednostně. Podklady musí zohledňovat aktuální stav území i projektu, zahrnout například i hlukovou a emisní zátěž obyvatel, které se v řadě míst v posledních desetiletích výrazně změnila.

Daniel Vondrouš říká: „Úředníci se musí přestat vymlouvat a začít pracovat na posouzení projektů. Navrhovaná výjimka pro vybrané a mnohdy kontroverzní stavby je v rozporu s evropskou legislativou, která požaduje odpovědné posouzení záměrů za účasti veřejnosti, nikoliv jejich urychlené neposouzení.  Momentálně u nás neprobíhá živelní pohroma, takže vysvětlovat Evropské komisi přijetí zákona výjimečnou situací má mizivou šanci na úspěch“

Pavel Černohous dodává: „Česko zatím kvůli nerespektování základních evropských pravidel nedokázalo přesvědčit Evropskou unii, aby financovala některé hlavní dopravní stavby. V rámci hašení problému se snaží vymýšlet a vyjednávat pouze výjimky, jak tato pravidla obejít. Nezbytným základem úspěchu a rychlosti příprav stavby je mimo jiné i komunikace o jednotlivých variantách se všemi, na které stavba bude mít významný dopad – občany, obcemi i s úřady chránícími životní prostředí – tedy respektování evropských pravidel.  Dobře připravená stavba pak nebude mít opakující se problémy v dalších povolovacích řízeních a její příprava tak nebude trvat 15 či 20 let.“

 

Podle Ministerstva dopravy se výjimka má týkat 10 silničních a 1 železniční stavby:

1. D3 obchvat Českých Budějovic

a. D3 0310/I Úsilné - Hodějovice

b. 0310/II Hodějovice - Třebonín

2. D6  obchvaty obcí Řevničov, Lubenec, Krušovice

a. D6 Lubenec obchvat

b. D6 Řevničov, obchvat

c. D6 Nové Strašecí - Řevničov

3. D48 Frýdek Místek - obchvat

4. D35 Opatovice - Ostrov

a. D35 Opatovice nad Labem - Časy

b. D35 Časy - Ostrov

5. D49 Hulín - Fryšták

6. D55 Otrokovice obchvat JV

7. D11 Hradec Králové - Smiřice

8. I/11 Ostrava, prodloužená Rudná

9. D1 Říkovice - Přerov

10. D0 SOKP 511 D1 - Běchovice

11. Modernizace železniční trati Sudoměřice - Votice

 

Zelený kruh je asociace, která sdružuje 26 ekologických nevládních organizací působících v České republice. Asociace se věnuje plošnému monitorování zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí. Více informací naleznete na www.zelenykruh.cz/o-nas.

Dopravní federace nevládních neziskových organizací sdružuje ekologické a protikorupční organizace s cílem prosadit moderní koncepci dopravy a vytvořit prostor pro zdravý a bezpečný život občanů. Problémům při výběru, přípravě a realizaci dopravních investic, veřejných zakázek na dopravní stavby a možnostem řešení se věnuje v rámci projektu Průhledná doprava (www.pruhlednadoprava.cz).

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy