Aktuálně

Objíždění mýtného a kamiony v obcích? Marginální problém, vzkázal ministr dopravy starostům.

21. 8. 2014

Přes sedmdesát obcí, které v Otevřeném dopise adresovaném ministrovi dopravy [1] žádaly, aby mýtný systém po roce 2016 umožnil flexibilní zpoplatňování i silnic nižších tříd v závislosti na dopravním zatížení a pomohl tak regulovat tranzitní dopravu v obcích, se dočkaly přezíravé odpovědi. Podle ministra dopravy Antonína Prachaře je objíždění zpoplatněných komunikací „marginální záležitostí" a obce mají dostatečné možnosti, jak se tranzitní dopravě bránit. [2]

Ve skutečnosti mají obce pouze velmi omezené možnosti, jak se bránit průjezdu kamionů. Jen málokde se podaří regulovat těžkou tranzitní dopravu zákazovými značkami. Současná legislativa takové opatření sice umožňuje, obce však opakovaně naráží na nevoli úřadů, zejména Policie ČR. (Ostatně i samo ministerstvo zaujímá k tomuto řešení dle vyjádření v dopise spíš opatrný postoj.) A bohužel i v případech, kdy se podaří zákaz vjezdu pro těžká vozidla prosadit, vzniká problém s dodržováním a vymáháním zákazu. [3] Ministerstvo navíc ve své odpovědi uvádí i zcela nepravdivé informace, např. o údajném omezení průjezdu nákladních vozidel na silnici II/605 ve Středočeském kraji. [4]

Pokud jde o rozšíření mýtného systému na silnice nižších tříd, ministerstvo ve své odpovědi uvádí, že je k této možnosti „velice skeptické", a to z důvodu údajné ekonomické neefektivnosti rozšířeného zpoplatnění. Na základě realizovaných předběžných ekonomických posouzení „dospěli k závěru, že žádné případné benefity ze zpoplatnění silnic II. a III. třídy nemohou dostatečně vynahradit či jiným způsobem refundovat investice do jejich zpoplatnění." Ministerstvo dopravy odkazuje na dvě již existující studie, které údajně dokládají ekonomickou neefektivnost rozšíření mýtného systému. [5]

Markéta Šugárková z Dopravní federace k tomu uvádí:

„V tomto kontextu je dobré se ptát, proč Ministerstvo dopravy vypsalo výběrové řízení na projektového manažera v hodnotě až 100 mil. Kč, který má posoudit varianty a způsob zpoplatnění silnic po roce 2016, jestliže již ministr „ví", jaká varianta zpoplatnění je či není výhodná. V každém případě platí, že při posuzování ekonomické výhodnosti je vždy třeba brát v potaz veškeré náklady a přínosy navrhovaných řešení. V případě rozšířeného zpoplatnění silnic jsou to oproti samotným nákladům na rozšíření systému zejména benefity ve formě snížení škod na majetku a zdraví obyvatel obcí, snížení škod na silnicích nižších tříd a obecně zvýšení výběru mýta na komunikacích, které jsou k nákladní dopravě určené."

K odpovědi ministra dopravy se vyjádřili také někteří starostové obcí:

František Končel, starosta města Mýto:

"S dopisem pana ministra nelze souhlasit. Rozhoduje ekonomika a dopravci budou stále šetřit na mýtném, které na dálnici zvýhodňuje auta v kategorii Euro 5 a vyšší. Ta starší, která ušetří nejvíce, vyhání na okresní silnice. V době satelitů u nás nic nejde, zatímco v zahraničí satelitní systém funguje normálně.. Odpověď pana ministra je pro nás zklamáním, protože nepřináší žádné řešení."

Marie Matysová, starostka obce Horní Police:

"Liberecký a Ústecký kraj nechaly zpracovat studii, ze které vyplývá, že 70% kamionové dopravy na komunikaci II/262 je zbytné, tj. jejich cesta nezačíná ani nekončí na silnici II/262, pouze tudy projíždí.Bohužel správní řízení, které probíhalo v obou krajích, skončilo na negativních stanoviscích Policie ČR. Po roce od uskutečněných setkání tak máme v ruce pouze vyjádření Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, která na základě měření uznala podnět obce Horní Police k omezení kamionové dopravy jako oprávněný." [6]

Ing. Jiří Lajtoch, primátor města Přerova:

„Nelze souhlasit s názorem, že objíždění zpoplatněných komunikací přes silnice nižších tříd je marginální záležitostí. Naopak je pravidlem, že dopravci se cíleně vyhýbají placeným úsekům. Takové chování je založeno na logickém základu, který spatřujeme v nárůstu nákladů přepravce, jenž jako dobrý hospodář využije existující paralelní nezpoplatněné krajské silnice. Toto tvrzení je prokázáno skutečností, že na území města Přerova se nachází jen jedna mýtná brána, která je umístěna na silnici I/47 u místní části Přerov IX-Lýsky, a právě tato je účelově objížděna přes krajské silnice II. a III. třídy vedoucí přes místní obce směrem na město Přerov.  K objíždění dochází i přesto, že je průjezd městem pro kamiony složitý a po silnicích II. a III. třídy spojen s průjezdem obcemi se sníženou rychlostí, tj. je podstatně navýšena doba jízdy a někdy i ujeté km."

Poznámky:

[1] Otevřený dopis zástupců obcí ministrovi dopravy ze dne 28.5.2014. Dopis, včetně seznamu obcí, které se k dopisu připojily, je k dispozici zde: http://www.dopravnifederace.cz/temata/dopis-obci-ministrovi-dopravy-2014 (celkem se k dopisu připojilo 73 měst a obcí a Spolek pro obnovu venkova).

[2] Odpověď ministra dopravy ze 17. 6. 2014 je přílohou tiskové zprávy.

[3] Tyto skutečnosti potvrdil výzkum mezi obcemi realizovaný Dopravní federací v první polovině roku 2014. Obce zatížené těžkou nákladní dopravou dle jednotlivých krajů a jejich aktuální situace viz Mapa obcí: http://www.dopravnifederace.cz/mapa/

[4] Jak aktuálně potvrzují i starostové obcí podél sil. II/605 ve Středočeském kraji (Cerhovice, Žebrák, Mýto aj.), na uvedené trase není omezen vjezd pro těžkou nákladní dopravu. Zákaz zde platil dočasně v minulosti kvůli špatnému stavu mostu a silnice v Žebráku, po opravě silnice byl zákaz zrušen. Dle informací starosty obce Cerhovice navíc ani v době zákazu vjezdu kamiony zákaz nerespektovaly. (Také v Plzeňském kraji se obce podél II/605 snaží dosáhnout zákazu již léta, zatím neúspěšně). Ministerstvo dopravy na dotaz Dopravní federace, z jakého zdroje čerpalo informaci o omezení vjezdu nákladních vozidel a jeho bezproblémovém fungování na dané trase, pouze odpovědělo, že dle jím provedených místních šetření je na silnici II/605 minimální provoz nákladních vozidel, a to i v případě uzavírky na dálnici D5. (Informace MD zaslaná e-mailem dne 4. 8. 2014)

[5] Jedna z těchto studií (Analýza výnosů a nákladů na rozšíření elektronického mýta při zavedení výkonového zpoplatnění silnic I., II. a III. třídy pro vozidla nad 3,5 t, 2011) mj. konstatuje, že náklady na rozšíření zpoplatnění na silnice I. až III. třídy budou známy až po dokončení výběrového řízení na poskytovatele těchto služeb (str. 20). Druhá studie, na kterou MD odkazuje, je: Koncepce zpoplatnění silniční infrastruktury a rozvoje mýtného systému v ČR (technickoekonomická část), Deloitte Advisory s.r.o. 2012. V ní se doporučuje z ekonomických důvodů (sic!) zpoplatnit všechny silnice I. třídy a příznivě hodnocena je i varianta zahrnující zpoplatnění té části silnic II. třídy, které by jinak sloužily jako levné objízdné trasy pro zpoplatněné silnice vyšších tříd.
Na tyto studie odkazuje MD ve své odpovědi na Žádost o informaci zaslanou Dopravní federací (informace poskytnuta emailem 4. 8. 2014). Studie jsou přílohou tiskové zprávy.

[6] Situace v obci Horní Police viz foto, které je přílohou tiskové zprávy:

 

Obec Horní Police, silnice II/262

 

 

 

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy