Aktuálně

Objíždějí kamiony zpoplatněné dálnice přes vaši obec? Ještě čtyři roky to vydržíte, vzkazuje občanům ministerstvo dopravy.

4. 10. 2012

Na pokrok v řešení neúnosné situace v oblasti mýtného si máme počkat až do roku 2017. To vyplývá z nového návrhu dopravní politiky ČR pro období 2014-2020, který připravilo Ministerstvo dopravy [1]. Dokument bude nyní procházet posouzením dopadů na životní prostředí.

Návrh obsahuje cíle „postupně zavádět výkonové zpoplatnění na silnicích I. třídy, a případně i na vybraných silnicích ve správě krajů, případně obcí" a „legislativně regulovat využívání silnic nižších tříd pro nákladní dopravu s cílem udržet těžkou nákladní dopravu v co nejvyšší míře na dálnicích a rychlostních silnicích." Termín: od 1. 1. 2017 [2].

Nejméně do té doby tak má pokračovat objíždění zpoplatněných dálnic a rychlostních silnic kamiony po historických trasách skrz města a vesnice, které přináší škody na zdraví, bezpečnosti i stavu vozovek. Dopravní federace eviduje na 150 obcí a měst napříč územím ČR, které výrazně trpí průjezdnou nákladní dopravou. Jejich přehled je dostupný na adrese

www.dopravnifederace.cz/mapa/.

Dopravní federace dále upozorňuje, že doposud byla zpoplatněna pouhá 2 % dálniční a silniční sítě - a pouze 17 % z původního záměru tehdejší vlády zpoplatnit od začátku roku 2009 (!) i všechny silnice první třídy. Požaduje, aby povinné posouzení vlivů nové Dopravní politiky na životní prostředí vyhodnotilo negativní dopady plynoucí z navrhovaného odložení problému na další „pětiletku".

Experti odhadují, že placené úseky objíždí asi 10 % nákladních vozidel v daném směru [3]. Zvláště silný impuls k objíždění existuje u provozovatelů vozidel splňujících pouze horší emisní třídy, protože za ně na zpoplatněných úsecích platí výrazně vyšší kilometrický poplatek [4]. Využívání objízdných tras se jasně odráží ve zvýšené úrovni emisí a hluku v sídlech [5].

Dominika Švárová z Dopravní federace k tomu uvádí: „V důsledku toho, že existuje relativně velká nabídka nezpoplatněných tras, objíždí mnoho kamionů zpoplatněné úseky po zbytku silniční sítě. Nárůst těžké dopravy tak nejen zbytečně poškozuje zejména silnice I., II. a III. třídy, ale hlavně škodí obyvatelům stovek měst a vesnic hlukem, emisemi a vibracemi. Roste riziko nehod, silnice a ulice se stávají nebezpečnými pro chodce, cyklisty i motoristy. Liknavost státu při řešení tohoto problému se tak jasně odrazí na zdraví lidí i neuspokojivém stavu vozovek na objízdných trasách."

Kontakty:

Dominika Švárová, Dopravní federace, 775 905 638, dominika.svarova@dopravnifederace.cz

Pavel Přibyl, Dopravní federace, 603 207 249, pavel.pribyl@dopravnifederace.cz

Poznámky:

[1] Návrh dokumentu pod názvem Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050 bude nyní předmětem strategického posouzení dopadů na životní prostředí. Návrh je k dispozici na:

http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/Dopravn%C3%AD+politika+2014+-+2020/Dopravn%C3%AD+politika+2014+-2020.htm

 

[2] Návrh obsahuje následující opatření:

Postupně zavádět výkonové zpoplatnění na silnicích I. třídy, a dle záměru jednotlivých krajů a obcí i na vybraných silnicích nižších tříd. Podmínkou pro zpoplatnění silnic II. a III. třídy a místních komunikací ve velkých městech je zavedení takové technologie výběru mýtného, jejíž režijní náklady nepřesáhnou 30 % vybrané částky.

Gestor: Ministerstvo dopravy ve spolupráci s kraji; Termín: od 1.1.2017

Legislativně regulovat využívání silnic nižších tříd pro nákladní dopravu s cílem udržet těžkou nákladní dopravu v co nejvyšší míře na dálnicích a rychlostních silnicích.

Gestor: Ministerstvo dopravy; Termín: od 1.1.2017

 

[3] Obcházení povinnosti placení mýtného. Závěrečná zpráva pro MD, Fakulta dopravní ČVUT, Praha 2007.

 

[4] Dopravní studie "Nastavení mýtného z hlediska objíždění", DUFEK Jiří, MOTRAN Research a Dopravní federace, leden 2012. Viz. www.dopravnifederace.cz/publikace/.

 

[5] Kvantifikace externích nákladů z jízdy nákladního vozidla na zpoplatněných a objízdných trasách, MÁCA Vojtěch, Centrum pro otázky životního prostředí, Dopravní federace, listopad 2011. Dostupné na www.dopravnifederace.cz/publikace/.

 

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy