Megatrucky

Megatrucky, někdy též nazývané gigaliner, European Modular System, případně Eco-combi, jsou kamiony o rozměrech a hmotnosti, které přesahují parametry nákladních vozidel povolených pro přeshraniční provoz. Megatruck může mít podobu klasického dvounápravového tahače s třínápravovým návěsem, který za sebou táhne navíc ještě dvounápravový přívěs, možné jsou ale i jiné kombinace. Maximální délka takové soupravy je 25,25 metru a hmotnost až 60 tun. Podle platné evropské směrnice 96/53/ES  je pro mezinárodní přepravu omezena maximální délka soupravy na 18,75 metru a maximální hmotnost na 40 tun a megatrucky tak mohou být dle směrnice provozovány pouze ve vnitrostátní dopravě. Proto jsou megatrucky v současné době provozovány jen v několika málo členských státech EU, a to ve Finsku, Švédsku, Nizozemsku a zkušebně v Dánsku a některých zemích Německa.

Vzhledem k probíhající revizi směrnice 96/53, v rámci níž hrozilo rozšíření megatrucků, jsme v roce 2012 uspořádali k dané problematice kulatý stůl. Na kulatém stole bylo diskutováno, jaké jsou s megatrucky v České republice zkušenosti a jaký mají zainteresované strany názor na jejich budoucnost. Více ke kulatému stolu zde.

Komentář k tématu na blogu Aleše Kutáka: Na velikosti záleží - a na hmotnosti také.

 

Zdroj: www.freightonrail.org.uk

 

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy