Mýtné v politice

V této sekci uvádíme stručný přehled, jak se v minulých letech (až do současnosti) stavěly jednotlivé politické strany, kandidáti a samotné vlády k problematice mýtného systému. Vycházíme zejména z předvolebncíh anket, které jsme připravovali, a dále z existujících dokumentů (koaliční smlouvy, volební programy aj.).

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 2013

S anketou na téma těžká nákladní doprava v obcích a mýtný systém jsme oslovili jsme všechny krajské lídry kandidátek devíti stran a uskupení, které měly dle průzkumů šanci dostat se do Poslanecké sněmovny. Všichni odpovídající se shodli na tom, že problém s těžkou nákladní dopravou na silnicích nižších tříd a v obcích je závažný. Velká část z nich by ho řešila výraznější podporou železnice a zpoplatněním objízdných úseků, někteří se domnívají, že pomoci by mohly spíše zákazové značky.

Vyhodnocení odpovědí a volebních programů jednotlivých stran k danému tématu zde: http://www.dopravnifederace.cz/aktualne/zobrazit/lidri-kandidatek-problemy-s-kamionovou-dopravou-v-obcich-je-potreba-resit

Koaliční smlouva a programové prohlášení vlády na období 2013-2017

V koaliční smlouvě, kterou uzavřeli ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL na volební období 2013-2017, se mimo jiné uvádí:

V Programovém prohlášení vlády jsou v sekci Moderní doprava úplně stejné body jako v Koaliční smlouvě (viz výše), zároveň ale v jiné části, v sekci Ministerstvo dopravy, se uvádí:

...

KRAJSKÉ VOLBY 2012

V souvislosti s krajskými volbami 2012 jsme oslovili lídry krajských kandidátek a zeptali se jich na problematiku objíždění zpoplatněných tras a jaké řešení a v jakém časovém horizontu budou v případě svého zvolení prosazovat. Odpovědi z jednotlivých krajů si můžete prohlédnout zde.

 

VOLBY DO PS 2010

Nahlédli jsme do volebních a politických programů stran zvolených do Poslanecké sněmovny v květnových volbách roku 2010, abychom se dozvěděli, jaké plány mají s mýtným systémem pro nákladní silniční dopravu. Stručný přehled najdete na následujících řádcích:

 

 

 

 

 

 

Nečasova vláda v koaliční smlouvě slíbila: „Budeme pokračovat ve spolupráci s kraji a obcemi v analýze možností rozšíření mýtného na silnice nižších tříd pro nákladní dopravu. Stanovíme jasná kritéria, aby byly dálnice skutečně využívány jako obchvaty obcí. Termín: do konce roku 2012.“

V programovém prohlášení pak vláda méně příznivě, přesto však slovy o spravedlivém zpoplatnění uvádí: „Vláda hodlá investovat do urychleného dobudování chybějících úseků dálnic, rychlostních silnic a úprav silnic I. třídy včetně jejich napojení na evropskou síť. Nedostatek financí chceme řešit zavedením spravedlivého výkonového zpoplatnění nákladní dopravy při současném zrušení silniční daně a privátními investicemi do dopravní infrastruktury které však nesmí zvyšovat státní dluh.“

Vývoj v minulých letech:

V roce 2006 se ke zdokonalení systému mýtného zavázala tehdejší vláda v koaliční dohodě i s postupnými termíny, které ovšem nebyly splněny. Například od počátku roku 2009 měla být zpoplatněna celá síť státem spravovaných silnic, (což jsou dálnice, rychlostní silnice a také všechny silnice první třídy), ale byla zpoplatněno pouze cca 19 % z původního plánu. Od ledna 2010 začala mýtné platit také vozidla s hmotností od 3,5 do 12 tun a od února 2010 funguje zvýšená páteční sazba, která byla zavedena jako kompromis místo celoročního zákazu jízd v pátek odpoledne a večer. Mýtné je tak v pátek odpoledne vyšší, zatímco v ostatní dny jsou jeho sazby o to nižší. Od roku 2011 se mýtné sazby zvyšují o čtvrtinu.

 


Co slibovala koaliční smlouva z roku 2006: "Vláda zavede mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny, zpoplatní všechny silnice spravované státem a povede jednání s kraji s cílem rozšířit zpoplatnění také na jimi spravovanou síť silnic II. a případně i III. třídy při logickém zohlednění sociálních a ekonomických podmínek. Termín: 1. ledna 2008 (zpoplatnění vozidel nad 3,5 tuny), 1. ledna 2009 (zpoplatnění všech silnic ve správě státu)".


 

 

 

 

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy