Mýtné v ČR

Mýtné se v současnosti vybírá na dálnicích, rychlostních silnicích a vybraných úsecích silnic 1. třídy (seznam mýtných úseků naleznete zde), což dohromady zahrnuje přes 1300 kilometrů pozemních komunikací (cca 2 % silniční sítě). Mýtné bylo zavedeno počínaje rokem 2007 pro vozidla či jízdní soupravy od hmotnosti 12 t výše a od roku 2010 platí mýto také vozidla od 3,5 tuny. Sazba je odstupňována dle počtu náprav a emisní třídy. Výše mýta se zakládá na počtu ujetých kilometrů a vypočítá se jako násobek sazby a délky ujetého úseku. V pátek od 15. do 21. hodiny jsou sazby mýta u aut s více než dvěma nápravami zvýšeny v průměru o 43 procent, u dvounápravových aut o 27 procent.

Mýtné jako elektronický systém výkonového zpoplatnění je z technologického hlediska zajištěno mikrovlnnou technologií. Testuje se též satelitní systém a využívání tzv. hybridní technologie, která umožní kombinaci mikrovln a satelitního mýta. Více zde.

 

 


Jízda nákladních vozidel nad 7, 5 tuny nejvyšší povolené hmotnosti je na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy v období letních prázdnin, tj. od 1.7. do 31.8., zakázána:

v pátek od 17:00 do 21:00 hodin
a v sobotu od 07:00 do 13:00 hodin.

V neděli a o státem uznaných svátcích od 13:00 do 22:00 hodin je pak zakázána celoročně.
Tyto zákazy se však nevztahují třeba na vozidla přepravující zboží podléhající rychlé zkáze a vozidla přepravující zboží v rámci kombinované dopravy. Od zákazů jsou také například osvobozena armádní a požární vozidla a některá další. Navíc nad rámec těchto paušálních výjimek přímo vyjmenovaných v zákoně [1] může dále místně příslušný krajský úřad „z důvodu hodného zvláštního zřetele“ udělit žadateli individuální výjimku ze zákazu jízdy v uvedených ročních obdobích, dnech v týdnu a hodinách.


 

[1] Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy